Beställ en inflytandeprocess

Vill ni också veta vad era unga tycker, tänker och önskar av kulturen?

Då kan vi hjälpa er genom att två processledare från Riksteatern lägger upp och leder inflytandeprocessen som genomförs dag- eller kvällstid under 4-6 timmar beroende på hur omfattande ni vill att inflytandeprocessen ska vara.

Deltagarna ska vara mellan 16 och 30 år och gärna från olika delar av regionen så att det är enklare att se det regionala perspektivet. Annars är det upp till er som beställare att avgöra hur grupperna ska vara sammansatta. 16 – 20 deltagare är ett perfekt antal.

Kostnad och ansvarsfördelning
Arvodet per inflytandeprocess är 29 000 kr plus moms som faktureras efter genomförandet.

I Riksteaterns arvode ingår två processledare som stöttar er i ert arbete inför inflytandeprocessen, genomför processtillfället och levererar resultatet från dagen samt en sammanställning av arbetet kring, under och efter inflytandeprocesstillfället. Ni får även en deltagarutvärdering vars resultat kan användas inför planering av liknande tillfällen.

Kostnader för resor och logi för processledarna ingår i arvodet. Det finns även inspirationsmaterial till pressmeddelanden och inbjudningar samt affischer som beställaren får tillgång till om det är intressant.

Ni står för praktisk administration som rekrytering av deltagare, deltagarkontakter, presskontakter etc samt planeringsarbete. Ni har även ansvar för att formulera frågorna som ska besvaras under workshopen, står för omkostnader som t ex lokal, mat och ungdomarnas resor samt eventuellt tryck av marknadsföringsmaterial.

Vill ni veta mer så kontakta gärna Malena Wellander
malena.wellander@riksteatern.se tel 0732 515112