Blekinges kulturcafé-resultat

I den här delen av workshopen deltog tjugo ungdomar från alla Blekinges kommuner. De delades upp i fyra grupper. Varje grupp började vid ett bord med en av de fyra frågeställningarna. Efter tio munters diskussion som dokumenterades flyttade de vidare till nästa bord/frågeställning. När alla grupper varit vid alla bord gick de tillbaka till sin första fråga och säkerställde att allt kommit med och att de förstod det som stod. Allra sist lästes alla svar upp i den stora gruppen, diskuterades eventuellt mycket kort och godkänndes för överlämning till politikerna.

Om ni skulle skriva en egen kulturplan, vilka områden skulle ni satsa mest på? Varför? På vilket sätt?

Jag tycker teater, musik, mat, kultur i surdegsbröd J, ungdomar.

Efterfrågan på kultur är stor. Till exempel att det är ont om platser på Kulturskolan gör att alla som vill gå inte får plats.

Ont om lärare i skolans värld. För lite i lön. De som är lärare idag gör det bara för att de verkligen brinner för frågan.

Finns redan en massa museum, de behöver man inte satsa mer på – inte så rockigt, känns lite gammalt/förlegat.

Skapa musikcaféer. Behöver dock inte begränsas till musik, man kan kanske gör annat med, teater eller liknande. En öppen scen där man få göra vad man vill. Kanske att man har lite teman. Bokningslista där man kan boka in sitt band så man kan spela en liten stund.

Låta unga bestämma över innehållet.

Kulturskolan i Karlskrona behöver få fler platser.

Man säger att det inte behöver musiker, men det finns en efterfråga men ingen som vill jobba med det.

Kulturcentrum behövs. Kanske kan kombineras med annat.

Svårt att överleva som artist med tanke på nedladdning. De lever numera på konserter och livespelningar.

Estetisk verksamhet måste tillbaka i skolan.

Engagemanget i skolan, av lärare och skolan i allmänhet påverkar elevers intresse för kultur och musik.

Att försöka variera mellan kommunerna. Att ha olika typer av forum i alla städer. Sen kan de ha kommunikation mellan varandra.

Mer samverkan mellan olika områden. Inte bara fokusera på musik även om det är en stor del.

Kollektivtrafiken behöver bli bättre för att denna samverkan ska bli verklighet. Unga kan inte köra bil/har inte råd att åka runt/svårt att hinna med då det tar mycket tid.

Samla saker mer i mitten. Inte alltid ha allt i en ände. Lägg aktiviteter där alla lätt kan ta sig till och från.

Inte alltid fokusera på att ha allt i stan.

Exempelvis i Karlskrona kan man lägga mer aktiviteter i Lyckeby, det är lätt att ta sig dit för alla och inte bara för de som bor inne i stan om det är där allt är lokaliserat.

Mer pengar måste komma från länet, kommunerna är fattiga och har inte råd att driva kulturen. Till exempel läggs ungdomsgårdar ner för att man inte har råd.

Fler landsbyggdsbussar, vissa går ju bara på morgonen och kvällen men inget på helgerna. Svårt att ta sig runt om man inte har bil/moppe.

Ha scener där man kan göra olika saker. Kanske en byggnad med två scener, där man kan ha olika saker på samma ställe.

Uppdatera de scener som finns, det finns flera men de används inte. Använd de som finns.

Skaffa sponsorer för att finansiera upprustning av scener. Men det kan vara riskabelt att bara ha privata företag som sponsrar då de kanske kan tappa intresse/går i konkurs.

Utbildning inom olika kulturområden, främst ungdomar då.

Bättre lokaler och fler lokaler. För det är fullt i lokalerna så det är omöjligt att starta nya grupper då de kanske tvingas träna mitt på dagen och då går de i skolan.

mer samarbeten, olika band till exempel, de kan dela på en lokal då så de kan skapa något tillsammans.

Mer kommunikation mellan alla. Mer kommunikation mellan skolor och föreningar. Obligatoriskt att man ska ha utbyte med andra, både inom Blekinge men också med övriga världen.

Sommarjobb i kulturen. Man kan ha några veckor med träning och sedan turnerar man runt. Jätteroligt sommarjobb som kan få unga intresserade.

Skapa jobb inom kulturbranschen.

Ung Företagsamhet för alla, kanske att man kan starta ett eget hantverksföretag även om man inte går Samhäll ekonomi.

Satsa på mer MUSIK!

Teater!

Mer scener för musik och teater. Mer samverkan mellan olika aktörer i Blekinge.

Svårt att få folk att bli intresserade för olika kulturområden.

Göra kultur mer populärt.

Mer utställningar för unga konstnärer, inte bara för gamla gubbar som sitter hemma och målar.

Det hade varit gött om man la mer pengar på att få unga att delta. Låta fler ta del av kulturlivet, åka och se andra föreställningar, uppleva andra saker.

Mycket musikaler, men få konserter.

Mer samarbete mellan estetprogrammen i länet. Men också med andra.

Förenkla för att det lättare ska gå att engagera sig.

Mer kommunikation.

Teater, musik, musikal är en bra grej, för då får man med både musik och teater.

Bild, film och kulisser.

Fler kvällskurser för unga. Vuxenförbunden har 18 årsgräns.

Musikaler är bra, då engagerar man olika typer av människor. Allt från de som står på scenen, till de som håller på med ljud och ljus.

Ta mer kontakter med folk för att skapa möjligheter för att kunna vara med.

Alla ska kunna vara med och kunna delta på något sätt, men alla kan kanske inte ha huvudrollen.

Ta kontakt med olika ålderdomshem eller företag för att sponsra så man kan genomföra.

Skapa studiegrupper, men då måste man ha med någon som är 18 år.

Allt är så fokuserar på en skola eller en form, man behöver samarbeta mer. Både över kulturområden och mellan skolor.

Lokaler är outnyttjade på helger, man kan kanske använda även de dagarna till att repa teater, musik eller dans.

Träffa fler som brinner för frågorna. Mer nätverksträffar.

Svårt att veta vad man ska satsa på.

Men det är viktigt att samverka mer, inte separera det från varandra.

Sprida Porslinan så alla kan ta del av det.

 

Ge politiker och tjänstemän i Blekinge fem tips på kulturidéer värda att satsa på!

Teater för utvecklingsstörda – både som deltagare och publik.

Mer saker gratis så att kultur blir för alla. Om ungdomarna engagerar sig så behöver det inte bli lika dyrt som när vuxna jobbar.

Feriearbete inom olika kulturformer.

Inte bara satsa på teater musik och dans – även satsa på skejt, film , bild

Gatukonst –fler lagliga grafittiväggar som ligger centralt. Man kan måla om busskurer m grafitti till exempel. Under broar som man åker under och över. Istället för att det är grått och tråkigt.
Fastighetsägare ska kunna anmäla att de vill ha grafitti på sina hus.

Vill ha några kulturhus i olika delar i Blekinge . Borde finnas lokaler där unga kan spela teater- och repa, ha utställningar. Gratis lokaler eller symbolisk betalning.
Med café och professionell utrustning inom musik, teater etc.
Fixa resor, t ex en ”kulturbuss” så att unga ska kunna ta sig till de ställen som finns. Hjälpa till med exempelvis transporter av tung musikutrustning.

I alla kommuner vill de ha kulturhus/upprustning av befintliga lokaler som t ex Porslinan, Bruket och Lokstallarna.

Där kan man ha utställningar och musikevenemang. Hitta stor tom lokal där unga kan hjälpa till att måla.

Ideella krafter som vill lära ut musik och teater t ex eftersom det är så långa köer till Musikskolan etc

Filmfestival – filmer gjorda av unga i Blekinge

Utställningslokal, ungdomsateljé

Gratis fotostudio för ungdomar eftersom så många unga är intresserade av foto. Ska finnas tillgängligt på sommaren också.

Ska finnas grejer även utanför Karlskrona. Bättre att det finns ställen på olika ställen. Turas om att ha öppet i olika städer.

Musikcafé

Satsa på musikutbildningar för unga.  Och sommarläger – dagläger.

Mer information om studiecirklar.

Höja musiklärarlönerna utan att det blir det dyrare för de som betalar för lektionerna.

Fler workshops om hur man tjänar pengar på kultur, stipendier så att folk kan försörja sig på kultur och leva på det. (varför 18 årsgräns på stipendier just vad gäller kultur?)

Satsa mer på ungdomar, lokala band, be om hjälp, för att kunna ordna en konsert

Borde finnas ett regionalt forum där man kan hitta andra musiker, målare etc

(13-25 år är man ungdom)

Startar ungdomsverksamheter inom alla delar av kulturen så att man kan testa.

Sommarfestival som ligger centralt.

Satsa på att möjliggöra att unga kan påverka genom att utbilda och berätta om hur man påverkar. Politiker borde vara ute en gång i månaden och berätta om vad som händer i länet.

Estetlinjer i olika kommuner uppträder hos varandra. Umgås, träffas, jamma. Behövs pengar för att göra det.

Mer workshops så att man kan prova på t ex konst. Det ska vara enkelt att prova. Nu är det väldigt enkelspårigt.

 

Vad är bra respektive dåligt med kulturlivet i Blekinge idag?

Bra att det finns brett urval av aktiviteter? Eller finns det? Dans men inte flera sorters dans. Det beror på vilken plats. Bra men kan bli bättre.

Det finns inte tillräckligt många lokaler för privatpersoner. Krävs möjligheter till mindre lokaler. Ser olika ut. I Karlshamn finns Musikforum men det är så fullproppat med band. Vi har ringt runt till fastighetsägare för att fråga om replokaler men det finns inget som är tillgängligt.

Finns folk men inga lokaler för konserter. Pubar men då måste man vara över 18 år. Det finns lokaler men där finns förhinder av olika anledningar. Finns inga föreningar som vill stå bakom.

Vill ha tillbaka Kino som ett spelställe. En ny ungdomsklubb där det vissa dagar är alkoholtillstånd. Där man kan vara om man är under 18 år. Ett ställe att vara efter klockan tio.

Porslinan är bra, hade t.ex. Musik Direkt i Karlskrona. Många små band får spela.

Kulturevenemang uppskattas mycket av publiken men det är för en stor klyfta mellan utövare och åskådare. T.ex. jamtillfällen där amatörer kan vara med.

Det hade varit bra med en förening som bara stödjer band, teknik, utrustning. Musikföreningar med replokaler men att man inte behöver vara låst till ett studieförbund. Borde kunna få välja vilka studieförbund. Syftet skulle vara att förenkla för nystartade band.

Det måste bli lättare att ta till sig politiken – få ut politiker till skolan. Berätta vad som händer här, händer nu eller bara tittar hur det fungerar. Likt en kurator, en skolpolitiker. Visa hur det fungerar och hur man kan engagera sig.

Kommunerna borde samarbeta mer – som en liten turné där man kan byta band mellan kommunerna. Men det krävs att det finns bra konsertlokaler.

Det borde finnas fler evenemang så att det ses som en del av vardag.  Just nu finns en jättestor klyfta mellan publik och de som spelar/agerar.

Allt kostar pengar – kulturskolan är dyrt och man måste vänta i kö. Slussa vidare till studiecirklar istället.

Spelningar för band. Det finns få lokaler för folk som är under 18 år. Det är inte lätt att hitta en konsertlokal.

Det är centrerat till normala människor.  Var kan människor med funktionsnedsättning spela? Vem ser till att de får möjlighet? Vad gör de på sin fritid? Tänk på de som inte är med i dag. T.ex. finns det en teatergrupp i Karlshamn.

Klyftan mellan äldre och ungdomar måste minska. Ut på vårdhemmen! En idé är att samarbeta mellan vårdhem och skolor.

Bra att Blekinge är stort inom kultur. Många som sitter på goda idéer men det är svårt att nå ut. Det kan bero på sociala hinder som t.ex: ”jag vågar inte”. VIKTIGT ATT SKOLAN HJÄLPER TILL O SLUSSAR UT TILL EVANEMANG, TRÄFFAR, SPELNINGAR ETC. Mer info om allt i länet! Bredda målgruppen till inte bara lokala, om det tex händer ngt i karskona så ska de som bor i sölvesborg få hjälp att ta sig dit, logistik, tex genom skolor, studieförbund, kommunen etc.

Det händer en del men man får inte info. Använd facebook. Ofta står info på fönstret på lokalen och på estetskolor. Reklam men det kostar pengar?

Extraknäck = betala ngn för att åka omkring på skolor o plancha/upplys om evanemang, cirklar, konserter etc. Rullande reklamskyltar. På allmänna river folk ner eller sätter upp över och det behöver finnas någon som har lite kontroll.

Gå ihop flera spelställen och visa vad som är på gång. Anslagstavla om kultur för ungdomar. Via internet, ”vecko-info”.

För lite marknadsföring – finns inget ställe att sätta upp. T.ex. Öppen scen på Musik i Blekinge. Men ingen visste. Sprida information genom kontakter, facebook m.m. Anslagstavlor fungerar inte – folk tittar inte där och det rivs ner. Skolor är bra att sätta upp – där finns det ungdomarna. Det är dyrt att annonsera i tidningar. Infoblad där alla kan annonsera. Ska inte kosta något. Det behöver inte vara något fint papper, vanligt A4 men att det finns. Blekinge – behöver inte vara kopplat till varje kommun. Gemensamt för hela Blekinge.

Vissa sidor på internet har bra information men tråkig layout/design. Gör informationen attraktiv med en hemsida som passar ungdomars smak. Gärna i samband med facebook, t.ex som ”Det händer i Karlskrona” (facebooksida).

Åldersgränser är problem. Man får inte komma in på pubar och då finns få alternativ till andra lokaler – Porslinan finns men det stänger vid tio! Vi måste ta vägen någonstans efter tio. Bra mysiga lokaler som passar för syftet.

Bra är att det händer mycket och det känns som det blivit mer. Många som är aktiva och vill. Öppna upp för mer konst genom att öppna ateljéer som t.ex. den i Kungsmarken.

Östersjöfestivalen är bra men synd att den håller på att dö ut. Baltic Youth festival där det kom många små band. Det behövs pengar. Alla festivaler som har funnits innan blir bara mindre och mindre t.ex. sailet. Ha scen i samband med lövmarknaden – kan arrangeras med porslinan men behövs bidrag. Band från hela länet + en stor akt, mycket folk/turister i staden under den dagen, roligt event för hela familjen.

Bra att det finns folk som verkligen försöker – en vilja för det. Bättre i vissa kommuner på vissa kommuner. Tyvärr finns en variation i alla kommuner. Få prova på är viktigt. För de som inte har kulturintresserade föräldrar – få prova på i andra kommunerna. Det borde inte få kosta så mycket.

Slussa vidare till studiecirklar – flera få testa på + skapar extrajobb för yngre + skapar merit till CV vid sökning av annat jobb.

Hur vill ni vara med och påverka kulturlivet?
Utöva själva, arrangera, vara publik, delta i kulturpolitiken eller annat?

Vill vara med på alla olika plan; både som arrangörer och utövare av evenemangen.

Kan tänka mig att vara med och arrangera.

Vara en länk mellan arrangörer och de som spelar.

Ska finnas lokaler att hyra, för alla typer av arrangemang, men även replokaler, inte bara för musiker.

Utöva kultur som studiecirkel.

Gå ut och göra reklam för studiecirklar, ute på stan, men även i skolorna.

Engagera sig i ungdomsråd,  som fokuserar på kultur och som sedan kan föra vidare åsikter till kulturpolitiker.

Vill ha ett kulturhus i Karlshamn – men även övriga städer i Blekinge – som ungdomar själva driver och där det händer saker hela tiden.

Vill ha fler spelmöjligheter.

Kulturföreningarna ska lyssna mer på oss, vad vi vill göra.

Starta amatörscen.

Alla ska få chans att vara med och arrangera.
Ge minst fem tips på hur man ska göra för att fler ungdomar ska engagera sig!

Skapa ett ungdomsråd för kulturfrågor med en supervicer.

Ordna informationsdag eller timme på skolan om hur man startar studiecirklar och liknande.

Arrangörer och politiker bör gå ut i skolorna en gång i månaden och prata med ungdomarna för att fånga upp vad som är aktuellt.

Ordna arrangörskurs för ungdomar.

För lång kö till kulturskolekurser. Behövs lokal där man kan komma och utöva kultur ideellt. Behövs också fler lärare, för att få en meningsfull längd på lektionerna.

Starta enkla musikcaféer för och av ungdomar.

Ordna picnic-politiktillfällen. Fler spontana mysiga möten mellan politiker och kulturintresserade ungdomar.

Ungdomscoacher som hjälper till med hur man arrangerar, hur man startar föreningar, hur man skriver ansökningar m.m.

Skicka ut enkäter till skolorna för att få reda på vad ungdomar vill, vilka idéer de har osv.