Ungt inflytande i Västernorrland

Sitter på Highway Hotel i Härnösand och tänker tillbaka på en jättebra dag med fantastiska unga i Västernorrland. Roland Tiger, kulturchef och Kiki Hammarström, kulturutvecklare på Landstinget Västernorrland tillsammans med Caroline Grafström Riksteatern Västernorrland tog hand om oss alla så att Inflytandeworkshopen blev bra på alla sätt. Och Sverker Ågren, ordförande i Regionala nämnden, tog emot resultatet av dagen och lovade att ta upp det på ett möte redan nu på tisdag. Tror att alla som var med idag fick mersmak på ungt inflytande och att vi kommer se mycket mer av det i Västernorrland.
Tack allihop!!!

Nu på lördag blir det Härnösand!

Nu i helgen blir det ungt inflytande på Västernorrlands regionala kulturplan inför revideringen. Är du under 26 år och bor i Västernorrland är du hjärtligt välkommen för det finns några platser kvar!
Vi kommer vara på Sambiblioteket och börjar kl 10.00 och räknar med att vara klara kl 16.00. Anmäl dig till caroline.grafstrom@riksteatern.se i så fall.

Remiss i rekordfart i Falun

I söndags gav unga i Dalarna ett remissvar på Dalarnas regionala kulturplan. Efter förarbetet i Avesta i november visade det sig att mycket av det som är viktigt för unga är med i kulturplanen men några saker borde läggas till.
Bland annat så märktes det att mötesplatser är jätteviktigt för att kunna prova på olika sätt att uttrycka sig, inspireras och träffa likasinnade. Det kom fram att biblioteken skulle kunna vara en viktig mötesplats och att det finns stort intresse för att utveckla skrivandets och läsandets konst. Annars dominerar musiken och är jätteviktig i form av eget utövande och festivaler.
Det kom också fram att begreppet kultur känns tråkigt och mossigt och att många inte vet vad det betyder så det borde kommuniceras på ett bättre sätt.
När det gällde inflytande så fanns önskemål på att det ska tas upp i skolan så att unga vet hur man påverkar och att politiker och unga ska ha direktkontakt istället för att deras synpunkter går genom vuxna. När information går genom flera människor riskerar synpunkter att försvinna eller förvrängas.
Helt enkelt, ytterligare en bra, givande och inspirerande dag för alla kulturarbetare i Dalarna och för oss i Inflytandeprojektet Unga i Kulturplanerna!