Uppsala läns barn- och ungdomsbibliotekarier

…fick veta mer om Inflytandeprojektet Unga i Kulturplanerna igår på sin Mötesplats för läskonster. Dessutom fick de samla in svar på frågorna – Vad är det bästa med ditt bibliotek? och Om du fick bestämma över ditt bibliotek, vad är det första du skulle förändra? De fick in 134 svar på tio minuter. Imponerande!
Många av de svarande sa att det bästa med biblioteken var personalen och det kan jag verkligen förstå efter att ha träffat dem.
Jag hoppas att de blev inpirerade att jobba mer med delaktighet och inflytande.