Vi sprider metoderna

I torsdags delade Åsa och jag med oss av våra erfarenheter i Inflytandeprojektet UiK till studerande på Deltagarkultur på Malmö Högskola. Vi hoppas att vårt besök inspirerade till ökat ungt inflytande på kulturen i Kalmar län.

Kalmar igen!

Nu är det dags att höra vad som hände med det material som unga kalmariter jobbade fram i februari inför arbetet med att ta fram en länsövergripande skolkulturstrategi. På torsdag träffar vi dem igen och då kommer även studerande på Malmö Högskolas ”Deltagarkultur” att delta. Spännande!

 

Östergötlands unga ger hopp

Sitter och sammanfattar dagen i Linköping där nio unga kvinnor ägnade en hel dag åt att diskutera Östergötlands kultur. En bra dag med mycket åsikter, förslag och en del oro för  att inte kunna göra skillnad i kulturpolitiken.
Vi väntar med hopp och spänning på vad som kommer hända.