Inflytandeprojektet 2013

Äntligen är vi igång igen och det här året ska vi följa upp vad som hänt i alla regioner där vi varit och genomfört inflytandeprocesser för att se om vi kan lära oss något. Har man fortsatt arbeta med ungt inflytande? På vilket sätt? Och är det något som har hänt som kan påverka vårt arbete med utbildning, metoder och processer?

Vi kommer att genomföra sex inflytandeprocesser under hösten och dessutom ska vi utbilda sex nya inflytandeprocessledare så att alla regioner och kommuner som vill ha en  inflytandeprocess kan få det.