Katrineholm påverkar kulturen genom integrationsprojekt

Den 16 november, på Stadt i Katrineholm, kommer ungdomar som deltar i projektet Integration Katrineholm, att träffa politiker från Kultur- och turismnämnden. Tillsammans ska de ta fram förslag på hur unga kan påverka politiska beslut i fortsättningen. Två processledare från Inflytandeprojektet UiK leder dagen och Katrineholms Riksteaterförening är där som värdar tillsammans med projektledare från Integration Katrineholm. Det kommer bli en viktig och spännande dag!

Halland lämnade in en remiss i rekordfart

Den 21 september samlades 17 unga i Halland och diskuterade Hallands kulturplan. Resultatet blev nio sidor med synpunkter som tas med som underlag i besluten om vad det ska stå i kulturplanen som börjar gälla nästa år.
Deltagarna kommer att få återkoppling om hur deras material användes efter den 23 oktober när kulturplanen antagits i regionfullmäktige. Det ser vi alla fram emot!