IP hjärta Katrineholm

I lördags träffades unga i Katrineholm och kommunpolitiker och pratade om hur man kan påverka sin kommun. Julia Fries, ledare för gruppen Politik och Påverkan i projektet Integration Katrineholm, ledde tillsammans med Malena i Inflytandeprojektet UiK en dag som gjorde att unga och politiker  lärde känna varandra och har mer förståelse för varandras utgångspunkter. Förhoppningsvis leder dagen till att ungdomarna nu kommer att ha verktyg för att göra Katrineholms kommun till en ännu bättre kommun att leva i.

Tack Katrineholms Riksteaterförening och Integration Katrineholm som bjöd in oss så att vi fick vara med om det!

Du som har tillgång till Katrineholmskuriren kan läsa mer där och se bilder från dagen.