Dalarna

Remiss i rekordfart
Den 29 april träffades vi på Dalarnas museum i Falun för att se vad som hände med de åsikter som samlades in senast och ge ett remissvar på den regionala kulturplan som togs fram.
Några av de deltagare som var med i Avesta var med den här gången också och andra var helt nya.
Läs gärna mer under de olika rubrikerna om det som kom fram när vi på sex timmar värderade, diskuterade och tog fram tillägg till kulturplanen.

Här kan du läsa vad DT skrev om det inför dagen.

Avesta
I det magiska Verket i Avesta samlades den 26 november 2011, tolv unga från olika kommuner för att sätta ihop ett underlag inför skrivandet av Dalarnas kulturplan. Det blev en intensiv dag med mycket skratt. De lärde känna varandra, pratade kulturdrömmar, samlade in 126 unga röster om kultur i en hetsig tävling, lärde sig mer om kulturpolitik, trummade i Verket och diskuterade prioriteringar i kulturplanen.

Se här vilken härlig artikel Dalademokraten skrev om dagen!

Här kan du läsa och lyssna på Ulrika som blir intervjuad av Dalanytt inför den stora dagen. Och här kan du läsa vad DT skrev den 17 november.

En kort sammanfattning av Inflytandeprojektet Unga i Kulturplanerna i Dalarna

I oktober 2012 kom Återkopplingen från Landstinget Dalarna som skickades ut till alla deltagare och även spreds till andra intresserade.