Dalarnas kulturcafé-resultat i Avesta

Om ni skulle skriva en egen kulturplan, vilka områden skulle ni satsa mest på? Varför? På vilket sätt?

Amatörkulturlivet
För att det hörs så mycket om professionella kulturlivet. Ordet professionell skrämmer bort amatörerna.
Genom marknadsföring, för det är inte pengarna i sig. Man måste göra reklam för aktiviteterna för att folk ska lägga märke till dem. Samarbeta så mycket som möjligt med skolor.

Musik
För att det är så stor efterfrågan, och musik är så pass stort att det finns så mycket olika saker man kan satsa på.
Man kan visa att man kan livnära sig på det, att man nå någon slags framgång. Att man kan utöva på ekonomiskt sätt.

Teater
Det är någonting som alltid lockar människor och musik och teater går hand i hand. Ger bättre självförtroende och är roligt.
Satsa mer på ungdomar, unga skådespelare. Visa att det finns en framtid inom landet, samt länet att utöva teater och livnära sig på det.

Alternativa kulturformer som inte många tänker på, som traditioner och hantverk.
För att det läggs inte så mycket uppmärksamhet och kraft på dem, och det kanske finns flera intresserade bara att det inte finns något att göra.
Man kan skapa olika hantverks- och tradition läger, samt göra olika workshops. Skapa grupper, få ungdomar att bli intresserade helt enkelt. Och visa att det är möjligt att kunna bra på det de håller på med.

Parkour och skateboard
För att det kommer mer och mer ungdomar som intresserar sig för det, och nu byggs det så mycket skateparker osv i hela Sverige. För att få föräldrar att förstå att det inte är farligare än allt annat.
Kolla intresse och få folka att engagera sig, samt informera. Kolla hur många som vill ha kvar skateparken och kanske samla in pengar från alla. Marknadsföring vore bra, och gå ut i skolor, göra workshops och sådant.

Utvecklande teater för funktionsnedsatta
För att de får bättre självförtroende och kan känna sig trygga, som exempelvis Hur många lingon finns det i världen? De känner gemenskap, och folk förstår att även om man har handikapp så kan man klara saker. De behöver känna sig duktiga, och veta att de klarar av saker som andra klarar.
Starta grupper på teatern, för de utvecklingsstörda. Ge ut det till föräldrarna och skolorna, så att folk ser att det finns och det går.

Skrivande
Nästan ingenstans man kan skriva i dalarna, finns inga poesi konvent och inga workshop. Det är viktigt om man ska kunna jobba sen. Man blir motiverad om man är fler.
Genom workshops, skrivcirklar, poesi grupper. Så att man kan samlas, för i nuläget är det mest på internet.

Film och foto
För att det finns väldigt många som är intresserade av det, men vill bli bättre och veta hur man gör på ”riktigt”. Och så kanske man vill veta hur man ska kunna göra en film.
Grupper, träffas lite olika tider. Så man får inspiration och så att det blir enklare att genomföra. Göra reklam för det, komma ut med information. Annars vet ingen om det.

Sommarläger
För att alla läger är oftast samma tid, vilket gör att de krockar och då vet man inte vad man ska välja. Eller så kan man inte välja flera samtidigt.
Man kan flytta lägrena så att det inte krockar. Och ha ex sportläger i samarbeten. Och teaterläger. Att studieförbunden planerar tillsammans.

Vad är bra respektive dåligt med kulturlivet i Dalarna idag?

Det borde finnas fler kulturaktiviteter för ungdomar som är ekonomiskt möjligt för alla

Satsa mer på festivaler (t.ex. säkerhet, aktiviteter, utbrett med ämnen, fler konstformer)

Skateparker

Behövs fler lärare i musikskolor, minska kö

Starkt kulturintresse i olika åldrar (finns)

Bra personer som jobbar med kultur de har brinnande intresse

Ge politiker och tjänstemän i Dalarna fem tips på kulturidéer värda att satsa på ur ett undgomsperspektiv

Skateparker för skate, cykel, rullskridsko osv

Mer lärare i musikskolor

Satsa pengar på bio

Sommar läger i alla kulturaktiviteter

Utöka aktiviteterna till ungdomsgårdarna, mer skapande, lägga ner tid på att göra det till ett ställe som ungdomar vill gå till. Och sprida information om det. Informera om det i skolan.

Skapa en lokal och atmosfär för teoretiskt och kreativ lärning i varje kommun  – gemensam plugglokal  med ett fik där man kan lära av varandra. Biblioteket kan t ex vara öppet längre. Kan fungera som hjälp att bli motiverad. Man skulle kunna låna datorer på caféer och bibliotek.

Sänk kostnader i alla kulturskolor så alla har råd med det och låt barnen låna/hyra musikinstrumenten

Lägga fler estetiska aktiviteter/lektioner i skolan i varje klass så ungdomar får prova på massa estetiska saker. Räcker inte med individuella valet. Man måste kunna välja både estetiskt och plugg.

Informera om det i skolan.

 

Hur vill ni vara med och påverka kulturlivet? Vill ni utöva själva, arrangera, vara publik, delta i kulturpolitiken eller annat? Ge fem tips på hur man ska göra för att fler ungdomar ska engagera sig!

Dela ut info i skolorna, lappar och affischer.

En kontakt person som man skulle kunna ringa till och berätta sin ide, fråga om råd och som vet var man ska vända sig om man vill starta en grupp och hyra lokal. (turistbyrån)

Skolan startar kulturråd. (kultur dag, återkommande kulturråd, varierande utbud, viktigt med valmöjligheter)

Peppa andra när man är ledare, kanske en grupp av ledare där man ibland kan träffas och brain storma så att man inte snöar in för mycket. Både unga och vuxna ledare. Sport och kulturutövande från klubbar och föreningar.

Dom som berättar ska vara könsfördelade.  Exempelvis att en kille och en tjej berättar om ridning.

Reklam om olika sporter och var dom ligger. Obs! inte bara på facebook.

Satsa på fler konserter, för stora och små, det måste inte vara en stor konsert. Fler uppvisningar från klubbar och info om dom. Fler uppvisningar för utövare inom olika områden.

Samarbete mellan kulturformer för att utforma ett gemensamt informationsblad.

Samarbeta internationellt i klubbar, utländska ungdoms satsningar och kopiera och lär  från andra kommuner.

Samarbeta med internationella klubbar inom Sverige. Jobba med integration. Lära känna varandras kulturer t ex genom en teaterföreställning, band, fotbollsarrangemang. Både i skolan och på fritiden. Med tyngdpunkt på skolan.