Dalarnas på-stan-resultat i Avesta

Resultatet av ”Flest röster på 20 minuter”

Det här är sammanställning av svaren som kom in under deltagarnas insamling av åsikter från personer 14-26 år som tillfrågades på stan, facebook, via sms eller telefon. Totalt kom det in 126 svar på de här tre frågorna.

 

 

Vad är kultur för dig?

Musik, dans, film osv

Böcker, musik, teater

Teater, musik

Teater

Museum, konst

Musiken

Estetiska ämnen, utan kulturen klarar man sig inte

Klart musiken!

Musik, upplevelser som rör

Dans, konst, musik, mat, teater

Olika rötter, vart man kommer ifrån, teater, musik

Fotografi

Musiken, sången

Kulturella yttringar som musik och konst

Böcker, litteratur, dikter

Böcker, filmer

Litteratur, konst

Filmer – bio eller hemma

Foton

Konsten, bilden

Fotografi foton

Dans

Bio

Text, konst, bild

Klassisk musik och opera

Musiken, spotify

Arkitekturen, gamla byggnader

Formen, arkitektur

Gamla saker

Vårda om det vackra/fula. Den sköna konsten.

Kultur betyder odlad, motsats till naturligt. Människans sätt att representera sitt varande.

Olika religioner

Färgar vardagen

När människor får chans att visa sitt estetiska skapande

Människans skapelse, odling/teater

Mångfald skapar ny kreativitet

Allt som är kreativt

Folkgruppen man tillhör, uppfostran, konst, musik, måla

Miljötinget

Allt och ingenting

Folkmusik, saker som förändras

Hålla igång gamla seder och traditioner, öppna sig för andra

Midsommar

Upplevelser, musik, traditioner

Musik, högtider, traditioner

Traditioner, troende, att man inte har samma traditioner i alla länder

Traditioner

Traditioner

Folkdräkt

Sporten, handbollen

Skejta i parken och utomhus

Parkour

Vårt förflutna men även vårt nya som skateboard

Skateboard

Om du fick bestämma över kulturen i Dalarna
– vad är det första du skulle göra?

Köpa in dator till skolorna så att vi kan lära oss bättre

LAN

Sponsra i princip alla evenemang med marknadsföring

Fler konserter

Mer konserter

Anordna spelningar för lokala musiker och amatörer

Utveckla Avesta Art Academy

Graffitiväggar

Ritningskurser

Att sluta kalla de som bor i Dalarna för dalmasar

Sätta stopp för alla ”nya” musikfestivaler i länet. Behövs inga fler!

Mer mångkultur. Andra kulturer är spännande och viktiga

Att sluta samla alla invandrare i utkanten av städerna

Större festivaler

Fler ungdomsarrangemang. Konst/dans/teater

Världens största ungdomsgård som hyrde in liveband

Kulturfestival

Bestämma att skolorna skulle åka till fler museum

Göra bibblan större

Gymnastik

Skatepark i Hedemora

Mer pengar till nya artister. Musik är framtiden!

Mer musiklektioner

Bygga musikhus med möjligheter att utveckla sina talanger

Uppleva hemslöjd

Mer teatrar

Teater ska ha större plats i Dalarna. Konst också.

Musik och teater

Ett samarbete mellan lokala teaterföreningar och skolor

Mera teater i Hedemora

Amatörteater

Ha en stor teaterföreställning

Mer satsning på samtliga konstformer och kulturyttringar

Större utbud på landsbygden

Större utbud av kultur. Större möjligheter till upplevande och utövande av olika konst- och kulturprojekt

Något för alla så alla får möjlighet att ta del av kulturen

Större satsning på unga artister inom musik och teater. Prof. teater och amatör och likaså inom musik

Mer pengar till samtliga kulturprojekt

Ta reda på vad det finns för kulturbehov, vad folk vill.

Kulturskolan 2013 i Falun blir av. Tillräckligt med pengar och material att det verkligen blir av och inte bara en massa prat
Vad är bra med kulturlivet i Dalarna idag? Vad är dåligt?

Ha fler festivaler

Musikskolan är bra

Bra att ha teater- och musikundervisning för ungdomar i skolor!

Ha en stor festival med amatörband

Peace&Love i Borlänge BRA

Bra! Rockfestivalen i Falun!

Dåligt! Daldansen är borta!

Bra att det finns parkour i Hedemora. Dåligt att det inte finns skatepark i Hedemora utan måste åka till Avesta för att skata.

I Hedemora finns ingen skaitpark!

Bra! Parkour i Hedemora. Dåligt! Måste åka långt för att skejta.

Bra! Midsommar

Dåligt i Falun! Göra om festivaler så dom blir det bra.

Dåligt att studieförbunden inte samarbetar med varandra

Samla allt på samma ställe!

Öppet för alla i samhälle!

Finns många kulturhus. BRA

Bra: härligt

Vet inte

Peace&Love i Avesta

Bibblan är bra!

Bra: bibliotek

BRA Stadsteatern

Dåligt: Få biosalonger större teatergrupp

Bra; Falan Bion

Dåligt: Ingen poesi

För lite aktiviteter för ungdomar

För få pianolärare

Bra: Musikskolan

Dåligt: Ingen fortsättningskurs på musikalkursen

Bra: musikalen
Bra: Musikskolan
Dalarnas kultur ger livsglädje och gemenskap! Eller förresten, kultur kan ju uppmuntra till missbruk, självmord mm