Dalarnas remissvar – bedömning av målen

I den här delen gick vi igenom alla mål som rör barn och unga under de olika kulturområdena. Alla deltagare fick tio pluppar som de själva fick sätta på de mål de tyckte var viktigast oavsett område. De fick sätta hur många pluppar de ville på ett och samma mål. På slutet fick de även var sin stjärna att placera på det absolut viktigaste.
Antal pluppar och stjärnor står inom parentes efter målet.

Dans
• Barn och unga ska få möjlighet att se och uppleva dans. (3 pluppar)
• Dans i skolan och på fritiden ska stärkas genom samarbete med
kulturskolor,föreningsliv och professionella dansare/pedagoger.
(6,5 pluppar o 1 stjärna)

Film
• Barn och unga ska få se och uppleva film samt får möjlighet till eget skapande
både i och utanför skolan. (6 pluppar o 1 stjärna)
• Vidareutveckla mötesplatser för rörlig bild, såväl fysiskt som digitalt, så att barn
och unga kan visa och göra film. (1 plupp)
• Utveckla talangsatsningen för unga filmare. (3,5 pluppar)

Konst
• Ge barn och unga ökade möjligheter till konstupplevelser och eget bildskapande
och skapa arenor för detta i Dalarna. (7,5 pluppar o 1 stjärna)

Bibliotek och litteratur
I den här delen kom det fram att bibliotek var viktiga som mötesplatser och därför är det tillagt som ett extra mål.

• Barnperspektivet ska vara grundläggande för bibliotekens arbete. (1 plupp)
• Utveckla ett regionalt nätverk för lässtimulans. De minsta barnens rätt och
tillgång till kulturupplevelser ska särskilt uppmärksammas. (1 plupp)
• Skapa forum för unga att få prova på och utveckla sitt skrivande.
(6,5 pluppar o 1 stjärna)
Mötesplats (5 pluppar o 1 stjärna)

Teater
• Barn och unga i hela länet ska få se, uppleva och påverka professionell teater, i
   skolan och på fritiden. (2 pluppar)
• Utveckla amatörteater för alla åldrar. (7 pluppar o 1 stjärna)
• Utveckla pedagogiken inom teaterområdet, särskilt för barn och unga.
(2,5 pluppar)

Arkiv
• Barn och unga i hela länet ska kunna ta del av arkiven som informationsskälla och
använda detta i sitt skolarbete. (3 pluppar)
• Samarbeta med kommuner och skola kring arkivpedagogisk verksamhet.
(2,5 pluppar)

Museum och kulturarv
• Utveckla museernas pedagogiska verksamhet särskilt för barn och unga.
(5 pluppar)

Musik
• Barn och unga i hela länet ska få ta del av ett varierat och utbud av levande musik
med hög kvalitet och genrebredd. (7 pluppar o 2 stjärnor)
• Barn och unga ska möjlighet att utveckla sitt eget skapande genom samarbete
med musikutbildningar och kulturskolor i Dalarna. (6 pluppar)
• Barn och unga ska ha möjlighet att delta i regionala, nationella och
internationella musiktävlingar/läger/evenemang. (9 pluppar o 1 stjärna)
• Unga musiker ges möjlighet att framträda i olika sammanhang. (6,5 pluppar)

Hemslöjd
• Öka barn och ungas intresse för och möjlighet till utövande av olika
slöjdtekniker.  (6 pluppar)
• Pröva nya sätt att kommunicera hemslöjd för att nå nya målgrupper t ex barn
med funktionsnedsättning. (2,5 pluppar o 1 stjärna)

Reflektioner kring det totala resultatet
Mest pluppar på musik. Kanske för att de har mest punkter.
Bara museum och arkiv som inte har guldstjärna.
Konst, dans och teater, främst amatörteater viktigt.
Hemslöjdens kommunikationsmål är något man inte tänker på så mycket – att det inte är anpassat för funktionsnedsatta. Det borde gälla alla områden och inte bara på hemslöjden. T ex inom teater. Man borde inte behöva tänka speciellt på det.
Dyrt att se på film. Inte så mycket att se. Borde vara mer lågpris- eller gratis bio och mer roliga filmer.