Dalarnas remissvar – de övergripande målen

Kultur på barn och ungas villkor

Av de fem övergripande målen fick de välja ut det absolut viktigaste målet och sedan diskuterade vi lite kring de olika målen. Utöver de fem föreslagna kom det fram att det borde finnas ett till. Det sista.

• Utveckla metoder för ett ökat inflytande för barn och unga. (2 stjärnor)
Kommentarer:
Informera om att det faktiskt finns såna här dagar där man kan ha inflytande finns.
Visa unga hur man har inflytande. Unga vet inte hur man påverkar eller att det går.
Man borde göra såna här dagar i skolan. Många kommer inte till såna här tillfällen för att de tror att det inte gör någon skillnad.
Måste vara partipolitiskt obunden organisation som går ut i skolan annars säger skolan nej.
Utbilda i skolan om hur man påverkar eftersom det är lättast att få kontakt där. Men det måste vara roligt så att det inte blir som utvärderingar av lärare som man måste göra men inte bryr sig om egentligen.
Det kan funka som Operation Dagsverke där några i varje klass åker iväg och utbildar sig.
Man kan ha tema i skolan med något som man vill förändra och sedan påverka politiker.
Flera elever kan byta jobb med riksdagspolitiker ett tag för att se hur det går till.

• Med eget skapande och upplevelser ska barn och unga få tillgång till
mötesplatser för att utveckla tankar, idéer och färdigheter. (2 stjärnor)
Kommentarer:
Tillgång till mötesplatser – viktigt att utveckla dem som finns och inte skapa nya i onödan.
Bra att det är mer på biblioteket.
Tillgänglighet för alla är viktigt.
Se till att man vet att de finns.
Bred åldersgrupp – inte separera åldrar. Viktigt att alla får vara med. Men i  Leksand har det inte funkat för unga måste respektera de äldre så mycket. De kan t ex inte måla graffiti på väggarna för de äldre inte gillar det. Det är svårare att ha det tillsammans men det går.

• Nätverk och samordning på regional nivå ska sprida, fördjupa och
utveckla kultur för barn och unga i länet. (3 stjärnor)
Kommentarer:
Man är väldigt låst inom kommunen och vet inte vad som händer i andra kommuner. Viktigt!!!
Ofta krockar läger om man är intresserad av olika saker. Då måste man välja.
Viktigt med direkt kommunikation mellan unga och politiker. Det kan dämpas/misstolkas om man har mellanhänder som t ex lärare.
Slå ihop fler kulturgenrer som t ex musik, film konst och liknande så att man upptäcker andra uttryck.

• Stödja festivaler, workshops, och andra arrangemang som lyfter kultur
för barn och unga även på fritiden och där det egna skapandet står i
fokus. (2 stjärnor)
Inga kommentarer.

• Kulturbussen kan utnyttjas av alla barn och unga. (1 stjärna)
Kommentarer:
Har aldrig hört talas om kulturbussen. (Kan jämföras med svaren på om unga skulle åka på fler kulturevent om det var gratis bussar dit. reds. anm.)

• Tillgänglighet för alla (nytt mål)
Kommentarer:
Ett viktigt övergripande mål!