Dalarnas remissvar – förutsättningar för ett kraftfullt kulturliv

Den allra sista uppgiften under dagen var att besvara den önskan som fanns med i inbjudan till alla remissinstanser.
I svaren vill vi att de som svarar nämner tre punkter som anses vara viktiga för ett dynamiskt kulturliv i Dalarna.”

Deltagarna kom fram till fem punkter istället för tre.

• Möjligheter
Att utöva/se/höra/tala/lära/uppleva/skapa t ex festivaler och workshops.
Tänk nytt och modernt.

• Mötesplatser

• Samordning
Mellan kommuner. Information måste ut.

• Kulturbussen
På fritiden. Ge den ett nytt namn.

• Förklara/förändra ordet kultur
Slopa fördomar och berätta om allt som också är kultur.