Dalarnas remissvar – temperatur på kulturområden

Deltagarna fick i uppgift att placera sig på en skala från 0 till 100 för att ta tempen på hur viktigt/angeläget det känns med de nio olika områden som tas upp i kulturplanen.

Dans
Att vara med och skapa –  Min. 0 (2 st), max 100 (1 st). Medel 75-80
Se på dans – medel 82

Film
Min. 50, max 100 (4 st) alla delar av film intressanta. Medel 90.
Göra själv fick högre temperatur än film allmänt.

Konst
Min. 50 (2 st), max 100 (4 st). Medel 80
Göra själv min 70, max 100, medel 95

Bibliotek och litteratur
Min 65 (1st), max 100 (4 st). Medel 96
Kommentarer:
Viktigt att man kommer ut.
Biblioteken som mötesplats – många är negativa och tycker att det är tråkigt men det är en viktig mötesplats.

Teater
Se och uppleva – min 75 (1 st), max 100. Medel 95
Amatör, göra själv, producera – min 60 (1st), max 100. Medel 95

Arkiv
Min 10, max 100 (1 st). Medel 50
Kommentarer:
Släktforskning intressant.
När det är kopplat till en själv eller den verksamhet man jobbar i.
Viktigt med alla saker som berättar om historien.
Finns i museer.

Museum och kulturarv
Min 5, max 100, snitt 70
Kommentarer:
Ska finnas tillgång till både i skolan och på fritiden.

Musik
Se, uppleva, göra själv – min 99 (1 person) max 100 (där alla andra stod).
Kommentarer:
Vill ha mer.
Skapa i viss mån men det kräver eget engagemang genom fritidsgårdar och studieförbund.
Dåligt i Falun nu.
Satsa mer pengar.
Enklare att delta i och mer information. Det finns säkert mycket man inte vet om.

Hemslöjd
Min 1, max 100. Medel 67
Kommentarer:
Mer workshops, prova på.
Många vet inte vad det handlar om, mer upplysning.
Det är miljömässigt hållbart.
Mer annat – inte garn.
Det som man gör i skolan är för enkelt – hantverkare ska samverka mer med skolan.
Inte bara syslöjd och träslöjd. Även annat typ glasfusing.