Dalarnas remissvar – vad är bra/rolig/viktig kultur?

Vad tycker du är bra/rolig/viktig kultur som ung idag?
Här delades deltagarna upp i tre lag. Varje lag fick ett kuvert som innehöll uppgiften att under 20 minuter samla in så många svar som möjligt, från unga 14-26 år. De fick använda vilken metod som helst, ringa, maila, sms:a, chatta, gå ut på stan, chatta etc.
Syftet med uppgiften var att se om de prioriterade målen i kulturplanen motsvarade det unga tycker är viktigast.
När fler svar är identiska står antal likadana svar inom parentes.

Musik (66)
Musik är viktigt
Musik dubstep
Musikevent
Hip hop
Konserter (2)
Jazzkvällar med unga musiker
Symfoniorkestrar för unga
Gitarrkurser
Att det finns mer platser på musikskola

Arrangera

Dans (19)
Dansskolor
Dans- och musikskolan

Festivaler (9)

Film (7)
Filmskapande
Bio

Teater (6)
Teater med reflektionstid

Konst (3)
Foto (2)
Bildskapande

Läsa mycket
Biblioteket
Bibliotek
Biblioteksbussar i byar
Böcker
Språk (2)

Viktigt! Utbildning
Kurser
Att kunna gå till ett ställe att testa på
Att få testa på
Utrymme att få mer kurser i skolan
Praktiker på olika kulturinriktade arbetsplatser

Mötesplatser (2)
Arenan (2)

Hantverk (2)
Slöjd
Keramik
Syskola

Museer
Museum
Kulturarv – landets historia

Sport
Fotboll
Datorkulturen
Lajv
Eldkonst
Modeskapande
Fri vardagsflykt
Mångkultur
Allt

Kommentarer
Kultur känns som något negativt. Kultur är museer och folkdräkter. Det behövs en bättre samlingsterm för kultur. Ordet känns dammigt och tråkigt. Både äldre och yngre har ibland svårt att förstå vad kultur är.

Musik och festivaler är störst och det känns som att det är viktigast att få skapa.

Konst, dans och teater är väldigt stort.

Film har fått färre röster. Kan bero på att det inte känns som att det är kultur. Som att åka buss – man gör det men tänker inte på det. Det är inte det första när man tänker på när man tänker kultur. Alla kan ju se på film. Tillgängligt. Filmintresset ökar.

Vissa fattar inte att böcker är kultur heller.

Viktigt att få göra själv– workshops och kurser viktigt.

Mötesplatser – att kunna göra saker tillsammans.