Halland

Den 21 september var Inflytandeprojektet UiK till Halland tack vare Riksteatern Halland och Region Halland.

Då samlades 17 unga i Halland på Dramalogen i Halmstad och diskuterade Hallands kulturplan. Resultatet blev nio sidor med synpunkter som tas med som underlag i besluten om vad det ska stå i kulturplanen som börjar gälla nästa år.
Deltagarna kommer att få återkoppling om hur deras material användes efter den 23 oktober när kulturplanen antagits i regionfullmäktige.