Här har vi varit

Här är sammanfattningar av vad som hänt på de olika platser som Inflytandeprojektet Unga i Kulturplanerna besökt. Saknar du någon information så hör gärna av dig!