Inflytande

eller delaktighet?

I det här projektet är det viktigt att vara överens om vad som menas med inflytande och delaktighet. Därför har vi tagit fram en definition som vi jobbar utifrån där inflytande är målet och delaktighet metoden.

Inflytande handlar här om att ta tillvara de ungas tankar och idéer som en resurs och underlag till politiska beslut.
Och delaktighet är att ta tillvara de ungas engagemang, i en aktivitet som får dem att utvecklas och uppleva något.
Delaktighet är inte nödvändigtvis kopplat till reellt inflytande.