Jämtlands läns insamlade svar

Deltagarna delades upp i två lag och fick under en halvtimme samla in svar på tre frågor från unga, 16-26 år. De samlade in svaren genom att gå ut på stan, sms:a, använda facebook , chatta och annat.
När alla svar skrivits upp på post-it-lappar och satts upp på väggarna, sorterades de efter område och diskuterades.
När det är fler identiska svar anges antalet med en siffra inom parentes efter svaret. Om det fanns markerat står det från vilken kommun den svarande var från.
Ö = Östersund.

De tre frågorna var:        Vad är det bästa med kulturutbudet där du bor?
Vad är det sämsta med kulturutbudet där du bor?
Hur skulle det vara om du fick bestämma?

Vad är det bästa med kulturutbudet där du bor?

Storsjöyran – De lyckas alltid boka så bra artister

Storsjöyran och Kulturskolan – Ö

Storsjöyran – bra bokningar

Storsjöyran, Konst för tjejer – Ö

Yran – Ö (5)

Ovikens kulturliv – Berg

Oviken – Berg

Arnljot -Ö (3)

Tingshuset

Tings (hjälp med musik) Corazon (större artister)  – Ö

Tings Corazon, Krokom inget  – Krokom

Kulturhuset i Järpen är bäst! – Åre

Att det finns ett kulturhus – Åre

Jamtli historieland – Ö

Mycket fokus på det lokala kulturarvet, t ex Jamtli – Ö

Jamtli (2) – Ö

Ungdomsgården är toppen! – Åre

Föreningslivet – Ö

Affischplank – Ö

Raggarrundan – Bräcke

Musikutbudet är bra! – Ö

Musik – Ö

Musik Direkt – Ö

Finns bra tillhåll till konserter och spelningar på t ex Tingan – Ö

Spelningar på Tings – Ö

Teaterutbudet – Ö

Dansställen, festival Yran – Ö

Vinterfestivalen

Bio Regina. Kul med lite ”annorlunda” film – Ö

Klubb SAM, Klubb 3, Klubb Corazon t ex Gör´t, Konst för tjejer, Hantverksföreningar

Hantverksföreningar!

Samarbeten mellan t ex invandrarföreningar och Östersunds teaterverkstad! Grymt!

Möjlighet att engagera sig med andra ungdomar i t ex ÖTV. Viktigt se potentialen i föreningar som denna. Mer än bara föreställningar. Folkhälsa!

Att det mesta är gratis/billigt – Åre

Det känns hyfsat tillgängligt. Nära till ÖTV och Storsjöteatern. Det finns många konstgallerior med olika utbud. Mycket saker på gång på Tingshuset. – Ö

Det finns något som passar alla – Ö

Att det är ganska varierat

Bredd – Ö

En aktiv kultursida, med brett utbud, med teater, musik och konst. – Ö

Finns inget bra – Strömsund

Inget – Åre

Finns inget -Mattmar


Vad är det sämsta med kulturutbudet där du bor?

Utrymme för folk – Ö

Lite lokaler, engagerade, lite bredd – Krokom

Att de tänker stänga kulturhuset i Järpen – Åre

Förslag på att ta bort Järpens kulturhus – Åre

Funderingar på att skära ner i Jamtlis verksamhet – Ö

Ingenstans att skejta – Åre

Ingen laglig vägg för graffiti – Ö

Dåligt utbud av biofilmer. Det är bara mainstream-filmer som kommer hit – Bräcke

Att det inte finns utbud – Åre

Finns inget – Mattmar

Inget finns och det är dåligt! – Strömsund

Ingen stor lokal (2) – Ö

För lite bättre lokaler – Ö

Inget kulturhus (3)- Ö

Inget kulturcentrum – Ö

För stort fokus på SPORT! Borde samverka mer med kultur genom Storsjöcupen t ex

För mycket sportinriktat – Ö

Dåligt utbud – Ö

Lite (2)– Ö

Lite kulturpengar – Ö

Lite för ungdomar – Ö

För lite mångkulturellt – Ö

Var finns samerna? – Ö

Det är ofta dåligt annonserat så det är svårt att ta reda på vad det är som händer – Ö

Svårt att få reda på allt som pågår – Ö

Det är så mycket som inte uppmärksammas i bl a media. Det finns så mycket men få vet om det.

Informationen är svåråtkomlig – Ö

För få hittar till eventen. För lite nya ansikten – Ö

Det kan gå långa perioder då det inte är några event alls, och andra då alla är på samma gång. Mer utspritt! – Ö

För få event under vissa perioder på året – Åre

Sällan (2) – Berg

Ingen sammanhållning, info mellan föreningar och intresserade unga. Nätverk saknas.

För lite för amatörer – Ö
Hur skulle det vara om du fick bestämma?

Kulturhus (3) – Ö

Behåll o utveckla kulturhuset i Järpen

Att kulturhuset får finnas kvar i Järpen – Åre

Skejtpark bör byggas. Le parkour-park också. – Åre

Bowlinghall bör byggas – Strömsund

Dansställe. Olika dansutlärning. Vi kan bli ledare – Strömsund

Träffpunkt Kulturhus – Ö

Öppet kulturhus m replokaler, konferensrum, konsertsal – Ö

Fokus på ideellt ungdomshus!

Glödande, inspirerande mötesplats – Ö

Göra det enklare att låna lokaler för verksamhet, ideella föreningar. Klockhuset t ex

Mer lokal, utbud. Ett kulturhus – Krokom

Mer ställen som Tingshus – Ö

Sprida ut alla kulturevent över året. Satsa pengar på kultur där det finns brist, istället för på t ex idrott. – Ö

Yran till en vecka – Ö

Utveckla Vinterfestivalen med föreningar osv. Mer kultur.

Stationera alla stora band här – Ö

Marknader – Berg

Få fler aktiva genom t ex sensus, fler tävlingar och gratisspelningar – Ö

Involvera barn genom ex barnteater, kör osv. Ta lärdomar av sånt som redan fungerar. ÖTV:s barngrupp etc. Förstå innebörden av kulturens verksamhet för barns välmående o självkänsla

Minska glappet mellan gymnasiet och yrkesverksamma. Forum hus/lokal där flera illustratörer, fotografer osv kan arbeta och dela på t ex skrivare osv

Stor skillnad – Ö

Ta vara på de ”nya svenskarnas” kunskaper inom hantverk/kultur och skapa mötesplatser med Jämtarna

För ihop invandrare med ungdomar i projekt

Mer mångkulturellt! – lyft fram samer, invandrare, romer mm utställningar + gemensamma workshops mm Lika olika tillsammans.

Ta tillvara på den möjlighet som finns för ungdomar att engagera sig i kultur genom t ex ungdomsgrupper (körer, ÖTV, kulturskola osv) Dra absolut inte ner bidrag.

Låt kunskap spridas från äldre till yngre på ett ”naturligt sätt”

Ge utrymme och informera om möjligheter att starta upp verksamhet, föreningsliv, teatergrupper, hantverksklubbar, studiecirklar osv

Infoga mer kultur i skolan

Gatukonst o offentliga workshops + hattning – Ö

Saknar ”streetart”/ ”stadskonst” – Ö

Laglig vägg att måla graffiti på. Utbildning – Ö

Stödja idéer från kommunen

Musik, konserter – Ö

Fler event! – Åre

Konserter – Berg

Stora musikjam/musikverkstad – Ö

Folklig sångutbildning – Åre

Mer teater (möjlighet – finns inga) – Åre

Improvisationsteater – Ö

Samverkan kultur och friluftsliv – Ö

Samverkan sport, kultur, historia… Stora idrottsevenemang med kultur. Skidskytte t ex

Bidrag för att se på teater som de har på PC

Ett forum / nätverk på internet där den lokala kulturen kan samarbeta och man kan se vad som händer. – Ö

Att det är lättare att få tag på information om kulturella events i kommunen. På t ex skolor, mer affischer mm

Mer riktat till ungdomar – Ö

Satsa på kultur – Ö

Mer jämtkultur-sport. Mer samverkan. – Ö

Mycket musik, konst, teater – våga vara med – Ö

Fler musikaler! Större och bättre produktioner och lokaler. Det kan locka folk. – Ö

Vet inte – Ö