Jämtlands läns kulturcafé

I den här delen av workshopen deltog åtta ungdomar. De delades upp i två grupper. Varje grupp satt sig vid ett bord med en av de tre frågeställningarna. Efter femton minuters diskussion som dokumenterades av en vuxen vid datorn, lästes alla svar upp i den stora gruppen, diskuterades, fylldes på med åsikter och godkändes slutligen för överlämning till de beslutsfattande politikerna.

Ge politikerna minst fem tips på vad man ska göra för att unga ska vilja engagera sig i kulturlivet.

Kulturhus

Nå ut med information, personer som är aktiva åker ut på skolor, synas.

Svårt att engagera sig för man känner sig ensam i kulturlivet tex i skolan, alla håller på med sport.

Ideforum, nätverk – som nån har koll på för ungdomar, hit kan ni vända er. Informationsportal, hemsida, det här händer denna vecka tex. Då lättare att engagera sig i det som finns, att delta kan leda till arrangemang. En hemsida med alla föreningar samlade.

Nå ut med föreningslivet, så att fler kan vara med.

Ex Tingshuset – om man inte känner någon där är det svårt att komma in i den världen.

Att inte döda ungas engagemang, istället uppmuntra idéer.

Ett Ungdomshus, där unga kan engagera sig och ta plats, utrymme. Alla idéer är välkomna. Blanda ideellt och kommunalt, rikspolitiskt. Företag som sponsrar. Vad kan politikerna göra för att företag ska vilja sponsra ungas kulturliv?

Ett ökat kulturliv kommer att ge ökad folkhälsa, fler vill bo här. Politikerna satsar väldigt mycket på sport hos oss, satsa på kultur istället. Inte konserter i Sporthallen, värdelöst.

Inspirera människor som tidigare inte tänkt på kultur. I Manchester är sport och kultur jämställt. Höja kulturens status! Uppmärksamma duktiga musiker, poeter på samma sätt som vem som gjorde mål i senaste fotbollsmatchen.

Kultur ses som vänsterpolitik, kan man göra det oberoende i politiken? Kultur ses ofta som samhällskritiskt, men det behöver inte vara det. Satsa på att ta hit stora arrangemang. Ge möjligheter till idéer, hjälpa till med lokaler ekonomiskt.

Behåll Jamtli Historieland! Satsa mer på sommarjobb där.

Få in kulturen i skolan! I undervisning, i samhällsundervisningen. Göra politiska riktningar för kultur i skolan.

Ha en Street-art festival! Sveriges största i Östersund! Eller Berg.

Med lagliga graffitiväggar. En skatepark. Le Parcour. Musiker.

Politikerna kan ge stöd för detta! Nå ut till resten av Sverige om detta event. På sommaren, men inte samtidigt som Yran till exempel. Men så att skolorna är lediga. Många som jobbar som gatukonstnärer lever på minimum. Locka med gratis boende för de som jobbar ”på hatt”.

Politikerna får tänka på hur de spenderar pengarna på sport kontra kultur! Arenan kostar massor av pengar. Dålig omsättning. De fokuserar på sport, för att det är det finaste. Hyran för hallarna kommer ändå bli för dyrt för hockeylaget att hyra. Satsa pengarna på ett sätt som gör att de får tillbaka dem. Tänk lagom istället för asstort. Sport finns det redan jättemycket. Samverkan med kultur och sport. Få in kulturen i sportsammanhang, tex Storsjöcupen.

Många politiker vet inte vad kulturföreningar jobbar för. Göra besök i kulturlivet, det händer mer än bara några som går upp på en scen och lallar. Folkhälsa. Man mår bra av kultur. Släpper sitt dagliga liv, sitter på ett kontor, men så kommer man till en teater, slöjd, kör och får energi. Precis som med sport. Vi håller på med kultur för att vi mår bra. Pengarna går till något som är bra, politikerna måste förstå det.

Ta ut alla sorters politiker till kulturföreningar, både de som är intresserad av kultur och inte. ÖTV har gjort detta. Bjöd dit sittande politiker, blev jättebra sammanslutning, både föräldrar och barn fick diskutera. Allt från kulturpolitiker till andra. Olika partier. Politikerna var också positiva, de får se vad som pågår.

En hel del unga tänker att när man kommer på en idé så tänker man direkt, det där kostar, det kommer inte gå att genomföra. Att de unga kan vara med att göra. Inte bara prata om det eller höra om det. Driva event och arrangemang själva. Som ett ungdomsråd.

Om det är VM i Skidskytte, då fick Livsmedelsprogrammet på PC göra maten. De fick massor av publicitet och de växte som människor att laga mat till så många människor. Göra liknande med kultur. Låta unga få mer ansvar! Inse att det finns potential. Låt unga utbilda sig i arrangörskap. Nu lär man sig av andra.

Svårt att påverka politiker. Ge enkäter, vad vill ni unga göra? Det här vill vi unga ha. Det politikerna kan påverka är i skolan, vilka arrangemang som kommer ut dit. Studiebesök, få inspiration på andra ställen. Skolorna har inte tid längre att någon kommer dit med teaterföreställningar, musik, slöjdare som kommer med en workshop. Många som kommer och pratar i skolan, pratar akademiskt. Inte så många som kommer med kultur.

Skapa en trygghet i kultur. Det är så osäkert om politikerna kommer satsa på kultur varje år. En trygg plats där man kan skapa möjligheter, både som utövare och publik på samma sätt som det finns i sporten. Trygghet = ekonomi, stöd, långsiktighet. Det ska finnas en plats dit man kan vända sig.

Lika självklart som att Medvinden plogas lika självklart ska det vara att Arnljot arrangeras nästa år.

Vilka är de vuxna personer som du tycker bäst förstår och driver ungas deltagande i kultur där du bor?
Vad är det de gör som är bra? Vad skulle de kunna göra ännu bättre?

Grupp 1

Vilka är de vuxna personer som du tycker bäst förstår och driver ungas deltagande i kultur där du bor?

Kulturskolan erbjuder ett stort forum, har många engagerade. Även skolan överlag erbjuder mycket.

De som själva har upplevt en brist på något, de som vill göra något för unga som de själv saknade.

Självdrivna personer, ideella.

Personer, t.ex. Torben på Östersunds teaterverkstad (ÖTV), som brinner för det de gör och kan förmedla det till unga.

Studieförbunden

Hemslöjdskonsulenterna

De som driver ungas deltagande

Biblioteket

Det finns en brist på dessa vuxna


Vad är det de gör som är bra?

Biblioteket har kunniga bibliotekarier

Man fyller ett tomrum, inspirerar, informerar

Studieförbunden löser problemen. De frågar vad man behöver och kan ordna det som krävs. De sitter med kunskapen. Ordnar praktiska saker kring lokaler, annonsering, affischering etc

Brännbart – bidrag för unga

Det finns en plattform, en samlingspunkt

Om man vill uttrycka något inom kultur finns den möjligheten

De lyssnar och uppmuntrar idéer

Att de jobbar överhuvudtaget! Många arbetar ideellt.


Vad skulle de kunna göra ännu bättre?

Nå ut, höras mer,

Informationen kan bli mycket bättre

Att fler engagerar sig

Nätverka bättre, koppla ihop ungdomar med varandra och äldre

Studieförbunden konkurrerar med varandra, borde samverka

Det borde finnas ett forum för dem som utövar kultur, och även för de som vill uppleva kultur, där man lätt kan hitta information

Problemet i Östersund är att det saknas något forum/personer som samlar ihop allt. Spindeln i nätet

Kommunen erbjuder information om Medvinden etc. på sin hemsida, men inte om kulturevenemang, det som händer

Mer helgkvällar med alkoholfri verksamhet, som ej har 18-årsgräns

Stötta idéer bättre, skapa mötesplatser, bjuda in unga och skolor

Skapa möjligheter till aktiviteter, föreningsliknande aktiviteter. Om man har ett intresse, att det finns ett forum för utöva det.

En samlingsplats för likasinnade. Svårt just nu att hitta ett forum inom det område man tycker om.

Kan uppmärksamma, uppmuntra, ge de ideella ett tack…

Grupp 2

Vilka är de vuxna personer som du tycker bäst förstår och driver ungas deltagande i kultur där du bor? Vad är det de gör som är bra? 


Torben, verksamhetsledare på ÖTV, försöker bl.a. driva fram minoritetsföreningar. Samiska föreningen, iranska kultur- och konstföreningen för tjejer. Initierar samarbeten. Tar tag i saker och skapar möten. ATR-festival.

Lena Bengtsson.  Varit domare för Livekarusellen, leder en kör etc. Riktar sig till alla, även unga. En viktig person i kulturen i allmänhet i Jämtland. Även engagerad i Jamtli, Arnljot. Artisterian.

SV – studieförbund. T.ex. Ida som får människor engagerade, Annika som ordnar lokaler och fixar. Gör detta för att få unga människor engagerade.

Designcentrum – Carolina. Vill att människor ska samlas, till föreläsningar etc.

Finns många som gör mycket för ungdomar.

Mattias Christiansen – Gör’t

Kreativ Explosion

Martin Sundin. Tar hit artister och fixar arrangemang som vänder sig till ungdomar. Jul- Gör’t – en öppen scen där alla får anmäla sitt deltagande.

Svårt att separera ungas deltagande från andras. De här personernas driver allas deltagande.

Mattias C. – Försöker väcka intresse. Är engagerad, Tingshuset bl.a. Vet vad som händer.

Alla är välkomna. Spelar ingen roll vilken ålder, bakgrund etc. du har. Ingen stänger någon ute i Östersund.

 

Vad skulle de kunna göra ännu bättre?

Det behövs fler som de, för att få fler engagerade.

De gör så mycket bra, de gör allt. De gör det för att de brinner för det och kan inte bytas ut. Varför kan inte fler kliva in?

Införa ett faddersystem – ungdomar för ungdomar

Vad skulle få dig att ägna mer tid åt kultur än du gör idag?

Resurser (kulturhus, annat)

Mer utställningslokaler

Svårt att få ställa ut på kända gallerier när man inte är känd. För de är så dyra och vill ha procent och därför vill de inte ta in en om de inte tror man säljer.

Vore bra med en samlingspunkt där man blandar all kultur på ett och samma ställe, konserter, musik, teater, konst i samma rum – då kommer många. Därför skulle ett kulturhus vara jättebra, där man kan bli inspirerad och visa upp sig. En kulturbomb helt enkelt.

Möjlighet till ekonomiskt stöd och arvode

Ett kulturhus

Det ska vara billigt. T ex att hyra lokal. Utnyttja de lokaler som ändå står tomma.

Ge folk möjlighet att utnyttja lokaler utan att det ska bli så förbannat krångligt. Inget pappersarbete.

Kultur är också mathantverk. Få in det i hemkunskapen.

Få in kulturen i skolan, hantverk, teater.
– Jag kan visa upp hantverk ideellt för att väcka intresse.

Enas kring ett arrangemang: Till exempel ATR-festivalen 2014 som kommer bli en kulturbomb i hela Östersund. ”Det fick mig att engagera mig.” Att ha ett mål att jobba mot. Där kommer man visa upp konst, slöjd, musik, teater mm  Så att stan blir en kulturstad.

Mångfald

För att få igång ett engagemang behövs det att alla känns att de uppskattas och behövs. Känna gemenskapen.

Att prioritera kultur – att satsa på det lika mycket som på sporten.

Invandrarfrågan – att skapa en mötesplats för infödda och utlandsfödda där vi kan utbyta erfarenheter. Där alla får möjlighet att ge sitt perspektiv. Man ska inte begränsas pga etniskt ursprung, sexualitet etc – kulturhus

Vi vill se mer av invandrarna. Göra en gemensam grej. Man ska få cred från t ex kommunen när man gör sånt. Och se funktionsnedsatta. Integrera mera. Ge utrymme för det.

Samefrågor får lite utrymme. Samerna syns inte och känner sig utanför och överkörda i politiska beslut.

Vill ha in mångfalden i ett kulturhus.

Samverkan mellan friluftsliv, kultur, sport.

Man kommer som en person och inte som t ex rullstolsbunden man, man kommer som en människa. Vi är lika olika. Så att man uttrycka det man har. Om man t ex känner sig utsatt så ska man få uttrycka det. Gemensamma konstutställningar, konserter där man jobbar med så många olika musikstilar, matsorter som möjligt.

Det ska det finnas kultur där man kan uttrycka sin olikhet. En öppenhet.

Mer modern och nyskapande kultur. Så att man inte behöver vara historieintresserad för att kunna vara med. Ta bort skillnaderna mellan fin- och fulkultur.

 

Kommunikation och nätverk

Något sorts system för att få tag på information om andra engagerade och evenemang. Om man ska ägna mig mer åt kultur vill man känna till andra aktiva människor

Hur funkar gatukonst? Får man ställa ut där man vill?

Möjlighet till tydlighet och information.

Nätverkande – en hemsida där det finns information om vad som händer ex Kultur i Jämtland

En plats där man kan träffas – eller ungdomshus – fast viktigt att vuxna och unga har ett erfarenhetsutbyte.

Att saker uppmärksammas så att folk får reda på att de kan hjälpa till.

Uppmuntran

Upphöja engagerade människor och få fler att känna att de behövs i samhället. Få dem att utvecklas. Fånga upp/skapa/uppmuntra allmänna människors engagemang.
Så ett frö, så att det kan börja blomma!

Svårt att få folk till små gallerier. Måste vara känt för att folk ska vilja gå dit.

Man vill kunna visa upp det man gör så att man kan få feedback, uppskattning och kunna utvecklas.

Få höra inspirerande föreläsare – som en ström av energikickar.

Engagemang – att få möjlighet att engagera mig i nåt, djupt.

Möjlighet till uppmuntran

Behövs ett forum för att synas och mötas.

TV-spel är t e x inte erkänt som kultur . Bidra till att minska fördomarna om t ex dataspelande. Höja statusen på tv-spel eftersom det inte får erkännas som kultur.

Uppmuntra ideella föreningar, studieförbund.

Att vara med och göra nåt som betyder nåt för andra. Och få cred för det. Även det ideella engagemanget runt omkring och bakom.