Jönköpings län

Den 25 januari bjöd Landstinget och Riksteatern i Jönköpings län in unga i hela länet för att påverka ”Utvecklingsstrategin för barn- och ungdomskulturen i Jönköpings län” som håller på att tas fram just nu.

Drygt 25 unga samlades under en heldag och gav allt.