Jönköpings läns resultat

Landstinget i Jönköpings län ville veta
• Är strategin relevant, är vi rätt ute?
• Har vi missat något?
• Hur gör man verkstad av detta?

OmdufickbestämmaöverkultureniJönköpingslän  vad är det första du skulle göra?

159 unga, 13-26 år i Jönköpings län besvarade den frågan. Deltagarna sorterade sedan svaren i olika kategorier som de tog fram själva. När det står en parentes med en siffra i efter svaret betyder det att det var så många som svarade exakt samma sak.

Tillgänglighet
Mer gratis
Göra det mer intressant för ungdomar så att man förstår vad det innebär
Göra kulturen tillgänglig för alla
Se till att alla har en chans till kultur
Mer tillgängligt för ungdomar
Bred fråga lobba mer tillgängligt för allmänheten
Mer information
Mer för dom äldre att göra och inriktat på dom
Jag skulle fixa så att alla som ville skulle få chansen att visa hur bra dom faktiskt är och uppmuntra folk att sprida glädjen man kan genom alla sätt
Göra det mer intressant för ungdomar så att man förstår vad det innebär
Gör kulturen mer fri …
Tillgänglig
Finnas fler tillfällen, speltillfällen till instrument
Möjligheter till lokal för amatörer
Fler ungdomsställen
Kultur för människor, inte åldrar
Tillgängligt för unga
Mer reklam, info om kultur
Mer information om vad som händer
Mer blandad kultur
Gillar musik, enklare tillgång, större konsertlokaler i staden
Mer tillgängligt för alla
Ge mer information
Mera händelser i stan, gärna med tema
Samla olika kulturer
Mer info om var man kan ta del av kultur
Gällande dans: jag vill se en förbättring och utveckling inom området, ha möjlighet att välja på fler kurser för mig, eftersom jag bor i Vetlanda så finns det inte det som jag önskar.
Att göra alla möjliga kulturer tillåtna för alla över hela världen!
Alla får ha vilken kultur de vill, inte bara en utan såklart flera om man vill. Detta skulle leda till att alla accepterar alla.
En inkluderande kultur för alla
Manus mer tillgängliga
Göra kulturen tillgänglig för alla

Livemusik/teater/dans
Mer teater (3)
Mer konserter (3)
Mer livemusik (2)
Inte begränsat, t ex salsa istället för bara dans
Mer musikaler
Mer dans
Mer komedi, som stand-up
Manus tillgängliga
Fler offentliga happenings, dans, klä ut sig
Bygga ut exempelvis Folkets park för större musikspelningar
Mer konserter i mindre städer
Mer livemusik, pysselkvällar, hantverkskvällar
Mer gratis
Bättre konsertlokal
Bättre artister
Mer riktig musik, mizda house (?)
Få hit fler artister, rockkonserter
Mer konsertlokaler
En levande musikscen (live) i staden.
Händelserna på Spira: mer ungdomsinriktade o få lite större artister
Avskaffa religion, skapa mer musik och teater
Mer livemusik, mer konserter på folkets park
Mer liveframträdanden
Lägga ner mer energi på dans
Öka utbudet av konserter och dagsfestivaler
Mer musik och fler spelningar i Jönköping
Skapa fler filmfestivaler, musikprogram, konstutställningar, där pengarna går till välgörenhet

Offentliga rum
Fler bibliotek (5)
Nattklubb (5)
Mer graffitiväggar (2)
Mer öppna event (2)
Skapa en varaktig institution/konsthall i Jönköping
Utveckla Länsmuseet
Mer aktiviteter på stan
Mer offentlig konst
Fler danskonserter
Musik på gator
Anordna mer aktiviteter på stan

Övrigt
Bättre studentpriser (3)
Ta bort systematisk rasism (2)
Krogen ska vara öppen längre (2)
Det är bra som det är
Jag skulle ändra Sveriges nationalrätt till kebab
Jag skulle ändra vissa livsmönster till exempel hade jag velat ändra alla värderingar, hur en människa ska leva, med vem de ska leva etc. Ändra på vissa traditioner! Varför den är viktig!
Ta bort alla galna skönhetsideal och andra förväntningar
Allt skulle se ut och låta som på 40- eller 60-talet
Få ordning och reda
Inte slänga skräp i naturen
Mer utveckling
Mer evenemang för träning
Återinföra Mecenatväsendet
Mer uteliv och aktiviteter
Utbredd på sport. Inte bara stora sporter.

Pengar/stöd
Mer pengar (2)
Mer pengar och mer resurser
Mer pengar till kulturen i Sverige
Mer pengar till amatörkulturen
Mer stöd till föreningar
Göra den gratis tillgänglig för alla
Mer stöd åt kultur, på ett övergripande plan
Mer uteställen för ungdomar
Satsa pengar på kulturella nätverk
Underlätta för människor att ta initiativ

Mötesplatser
Göra om bibblan, lite roligare. (Den är sunkig) (2)
Satsa på fler mötesplatser för kultur
Mer fik
Fritidsgårdar
Skapa mer möten med andra
En plats där man kan arbeta kreativt tillsammans
Mer små kulturevent
Skapa mötesplatser för diskussion och reflekterande kring samtidskonsten
Mera affärer
Kreativt på stan

Barn
Fler barn på fler föreställningar
Mer dansgrupper f. 3 år
Mer kultur för mindre barn, under 3 år
Se till att barn blir mer involverade från 3 år, skolan inblandad
Avgiftsfri kultur till barnen
Mer teater i skolan
Fri kultur, slöja om man vill.
Barnvänlig kultur

Konst/utställning
Att det händer fler kulturarrangemang
Ett fritt galleri
Öppen scen för utställningar
Mer konstutställningar
En utställning på ett museum som intresserar unga.
Kläder genom tiderna eller leksaker genom tiderna
Konsthallar

Kulturhus
Ha kvar ett fritt kulturhus
Lagt mindre pengar i Spira mer i större musikanläggningar
Ta tillbaka Kulturhuset
Sparka Anna Mårtensson
Satsa mer på ideellt kulturhus
Starta teatergrupp på Kulturskolan i Habo
Stäng inte ner kulturhusen

Undervisning
Mer teaterföreställningar och undervisningar
Mer kultur i skola, på alla sätt
Mer dansundervisningar och teaterföreställningar
Mer drama, dans, musik i skolor
Ta ut skolklasser på mer teater

Inflytande
Spelningar med lokala förmågor – UNGDOMAR
Blanda in studenter
Ungdomar bör styra konsten – inga akvarellgubbar
Håller på med svenska kulturen
Friare kultur
Ta vara på tomma hus

Anti
Avskaffa den (hat)
Kultur?

Strategins fokusområde
Alla områden diskuterades av alla deltagare och därefter fick var och en markera vad de tyckte var viktigast genom att placera åtta små runda klistermärken där de tyckte (antalet markeringar inom parentes nedan).

Nya kulturvanor – ny kultur
Ge exempel på nya kulturvanor och ny kultur!
Omfamna olika kulturer/mångfald och jobba med integration (10)
Flash mobs (oväntade händelser) (6)
Gerilla art/ odlingar. Ta vara på det som sker i det offentliga rummet! (5)
Spel, dataspel (4)
Att resa, skolresor…, resa långt (2)
Digital kultur (2)
Streetart (graffiti m.m.) (2)
Mer samarbete mellan olika parter inom kultur (2)
Sociala medier (1)
Det ständiga bildflödet (tex. Facebook/Instagram)
Fast food culture – kommunikation sker snabbt och digitalt
Till viss del lätt att få tag teknikutveckling 

Eget skapande
Vad behövs för att barn och unga ska kunna hålla på med eget skapande?
Stärkt självförtroende hos unga och få dom att våga (14)
Inspiration, motivation och tillhörighet (9)
Chans till att synas (5)
Tillgång till material och utrymme (3)
Pengar! Alla har inte råd. Lägg mer pengar på kultur.(3)
Tillgängliga gratis lokaler för spontana föreningar (3)
Kunna ställa ut, uppträda även som barn (3)
Uppmuntra!!! (2)
Få ett mål med kulturen (1)
Uppmuntran (1)
Lägg bort mobiltelefonerna (1)
Motiverande yttre krafter
Tillgänglighet
Mer individanpassat i skolan

Delaktighet
Tips och exempel på hur barn och unga kan göras delaktiga i kulturen!
Gratis ”kom igång-lektioner” via kulturskolan. (10)
Temaveckor med aktiviteter i skolorna där eleverna får vara med och bestämma (7)
Anordna aktiviteter som faktiskt går att delta i. (5)
Uppmana unga till kulturskapande och entreprenörskap genom öppen dialog (5)
Events, festivaler, teater, lajv (4)
Bidrag till aktiviteter för de som inte har råd (4)
Besöka skolor (4)
Väva in det i samhället (3)
Uppmana unga till kulturskapande genom skola, föräldrar och institutioner (3)
Bygga egna lekparker (2)
Öppen dansbana för alla åldrar. Gratis (2)
Fler prova-på-aktiviteter (gratis!) (2)
Synlighet av kultur i det vardagliga livet (2)
Öka tillgängligheten/öppenheten kring arrangörsbidrag (1)
Mer tillgänglighet för alla
Aktiviteter
Tillgänglighet
Gemenskap
Inte för avancerat

Kulturens instrumentella värden
Vad är kultur bra för?
Utvecklar samhället och individen (8)
Mötesplatser (7)
Är bra för själen! För att uttrycka sig. (6)
Att våga göra saker man inte vågat göra innan (4)
Skapar relationer/sammanhang/intressanta möten/rekreation/kreativitet (3)
Förståelse människor emellan – empatiskapande (3)
Väcka frågor om vilka vi är/var vi kommer från (2)
Bildning (2)
Hålla sig aktiv (mentalt och fysiskt) (2)
Känslor/uttryck (2)
Skapa dialog/diskussion, ställa frågor/ge svar (1)
Samhälls- och individorienterande (1)
Att mötas, inspireras (1)
Utvecklar tänkande och nya idéer uppstår (1)
Allt
Att ge mening med livet
Få utlopp för känslor
Tillflykt/terapi
Bättre livskvalitet
Att lära sig om andra och olika kulturer
Sociala kapitalet
Hitta en trygg miljö
Bra för den fysiska delen av människan
Socialt
Skapar diskussioner
Skapa aktivitet
Nya intryck
Tillflykt
Leder till ökad acceptans
Det bygger upp och utvecklar både människa och stad/samhälle

Tillgänglighet
Hur ska kultur nå alla?
Om ett evenemang skapas bör det finnas en informationsansvarig på varje skola som info om detta skickas till. Denna person i sin tur informerar lärarna som i sin tur tar ca 5 minuter i veckan att informera eleverna  om aktiviteter och arrangemang. (7)
Genom skolan, lära sig mer om kultur, besöka museer, teater (6)
Man måste kunna relatera till något för att intresset ska väckas (5)
Öppen, ta kulturen ut på stan – på oväntade ställen (5)
Synlighet (4)
Prova på i skolan och på arbetsplatser, genom någon som kommer utifrån. Gratis. (4)
Tillhörighet (2)
Tydlighet (2)
Mer uppmuntring från skolan (1)
Sociala medier

Strukturella frågor
Ge exempel på hur barn och unga kan få stöd och information om kultur!
Kultur ska ingå i undervisning för att skapa intresse och sprida glädje (10)
Föreläsa på skolor om möjligheterna från kommunen (2)
Uppmuntra till att våga vara kreativ och visa på hur man kan uppnå det (2)
Arbetsplatser (1)
Sociala medier (1)
Som unga konstnärer visa vad kreativitet och kultur är
Skola

Hur väcker man nyfikenheten på kultur? Till exempel r med sin kulturointresserade kompis

Synlighet – att kulturen hela tiden finns närvarande – det man inte ser finns inte (8)
En mötesplats, något socialt man gör tillsammans. Lokaler är viktigt men man måste söka sig ut till folket, de måste väcka intresse och synas. (6)
Ta med dem ”ut” i livet! Kultur är livet (4)
Kunskapsutveckling (1)
Göra, testa på.

Andra förslag idéer eller tankar om kultur i allmänhet eller utvecklingsstrategin för barn och unga i synnerhet (2)
Lan-lokaler med datorer på plats (som i Stockholm) (1)
Kulturhuset, Tändsticksgränd
Medborgarlön
Öppna scener/forum att visa skapande
Fler forum/träffar för att påverka, tycka till?
Kortare arbetsdagar – främjande för volontärt engagemang – då kan föräldrarna och barnen göra mer tillsammans (9)