Kalmar

Den 28 februari samlades åttondeklassare från tre olika kommuner i Kalmar län för att ge material till den nya länsövergripande skolkulturstrategin som håller på att tas fram.

Du kan se en del av resultaten av dagen här och senare även i den länsövergripande skolkulturstrategin så klart!

Här är en kort sammanfattning av Inflytandeprojektet Unga i Kulturplanerna i Kalmar

Den 23 november var det dags igen! Samma deltagare bjöds in igen för att dels få återkoppling på vad som hänt med deras tidigare arbete och dels för att ge underlag till det fortsatta arbetet med skolkulturstrategin.

Även medlemmar ur Skola & Kulturs projekt- och styrgrupp och deltagare i Malmö Högskolas kurs ”Deltagarkultur”, var med under inflytandeworkshopen för att se hur en inflytandeworkshop går till inom ramen för Inflytandeprojektet Unga i Kulturplanerna. Dessa vuxna var huvudsakligen kulturkonsulenter med regionala uppdrag förutom två som var kultursamordnare på lokal nivå.

Efter inflytandeworkshopen genomfördes ytterligare ett pass för de studerande på kursen ”Deltagarkultur” med en presentation av IP UiK, hur projektet valt att arbeta, metoder, lärdomar och framgångsfaktorer.
Läs mer om uppföljningsdagen i Kalmar