Kalmars kulturcafé-resultat

I den här delen av workshopen deltog fjorton åttondeklassare från tre olika kommuner. De delades upp i fyra grupper. Varje grupp började vid ett bord med en av de fyra frågeställningarna. Efter tio munters diskussion som dokumenterades flyttade de vidare till nästa bord/frågeställning. När alla grupper varit vid alla bord lästes alla svar upp i den stora gruppen, diskuterades och godkänndes för överlämning till politikerna.

Vad tycker ungdomar från Kalmar, Vimmerby och Borgholm att en plan/strategi för kultur i skolan borde innehålla?

Inspiration av t ex personer eller upplevelser

Studiebesök på tex kulturella platser eller av någon med kulturella ambitioner

Personer som kommer och berättar om deras kulturella upplevelser.

Internet

Vardagliga saker

Mer nutid 2000->

Man kan åka till museum och liknande, till exempel prata med olika människor.

Man kan typ åka kolla verkligen lära sig om kulturerna i grannländerna.

Ett mål att alla ska lära sig mer om ungdomars kultur och ambitioner som
vuxna i många fall har svårt att förstå.

Musik som någon med kulturella ambitioner kommer till skolorna och håller föredrag.

Ge rektorer, lärare, kultursamordnare och andra vuxna minst fem, helst tio handfasta tips på hur de ska få elever att PÅ RIKTIGT vara med och bestämma över kulturen i skolan.
Försök hitta tips som berör organisation av elevinflytande, bemötande och annat ni behöver för att fortsätta vilja påverka.

Eleverna ska göra en plan över hur dom vill arbeta i mindre grupper. Max 5 stycken.

Man får skriva vad man tycker är viktigt och vill jobba om på anonyma lappar.

Att man någon/några gånger under arbetet frågar igen om det är något de vill ändra eller förbättra.

Hur kulturen hänger samman med arbetslivet.

Lära sig om olika kulturer i olika delar av världen och hur det hänger samman med deras livsstil.

Alla kommer med små idéer så samman ställer man de till en större arbetsprocess.

Att kulturen ska komma in i grundämnena och läroprocessen.

Intressera eleverna och få dom att tycka det är kul. Någon utifrån kan komma och till exempel berätta om sin kultur. Besök från olika arbetskategorier.

Läraren kommer med en eller flera grund idéer. Eleverna får ändra och färdig ställa dem efter deras krav och intressen.

Delar upp alla klasser i den årskursen i mindre grupper men ändå så man får med sig någon från sin klass som man känner och trivs med.

Lärarna måste intressera sig och bemöta elevernas idéer och tankar. De måste få det in i skolan lektioner så det inte bara blir en liten tid och sedan avslutas halv färdigt.

Utklädnings dagar i skolan för olika kulturer.

Ge lärare fem, helst tio tips på hur de kan få kulturen att bli en naturlig del av er dagliga undervisning.

Ha temadagar

Spela teater (små sketcher)

Prova på andra kulturer t.ex dans

Laga mat från andra länder

Prova andra länders musik

Utflykter till museum/platser med olika kulturer

Prata mer kultur nutid t.ex Hur ser det ut i dom äldre kulturerna i Kina nu?

Se på kultur-film och diskutera efter

Göra kulturbaserade saker på slöjden

Undersöka andra apparater från andra kulturer

Koppla ihop fler ämnen med ämnet Kultur (holistiskt lärande)

Att ha lektioner som bara handlar om kultur

Att ha förtrogenhetskunskap

Att om man åker på teater att lärarna följer med och fråga vad lärde sig och vilken typ kultur det var

Ska se till att man har kunskap om olika kulturer (läsa om det, resor t.ex Kulturen i Kina lära sig om det)

Måla om kultur