kommun

Inflytandeprojektet handlar om att de unga, som det pratas om och planeras för i kulturplanerna, själva ska komma till tals. Att deras idéer och tankar om kultur och deras expertis inom området att vara ung, ska tas tillvara.

Därför erbjuder nu Riksteatern kommuner att genomföra en egen inflytandeprocess där politiker får ung respons på utvalda delar i den egna kulturplanen.

För kommunen betyder en inflytandeprocess bland annat:

• tillfälle att få svar på de frågor som bara unga kan svara på
• bättre beslutsunderlag inom de områden som rör det nationella kulturpolitiskt prioriterade målet att ”särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt  till kultur”.
• kriteriet om barns och ungas inflytande och delaktighet, tillgodoses
• unga engagerar sig i och får större förståelse för kulturpolitik
• en uppstartad grupp av engagerade unga kan finnas tillgänglig för vidare arbete

Är du intresserad så kontakta oss så berättar vi mer!