regional riksteaterförening

De regioner som redan har haft besök av Inflytandeprojektet UiK är Norrbotten, Uppsala län, Dalarna, Jämtland/Härjedalen, Sörmland, Blekinge, Kalmar län, Västernorrland, Halland och Östergötland.

Är du intresserad av att ha en inflytandeprocess i ditt län så hör av dig!

Vill du veta mer eller prata med någon som har haft en inflytandeprocess i sitt län så hör av dig så förmedlar vi kontakter.