Norrbotten

tre ungdomar gestaltar "museum" genom att visa en man som sitter i en monterRemiss i rekordfart i Luleå
Först ut den här hösten var Norrbotten där Riksteatern Norrbotten och Norrbottens läns landsting bjöd in unga från hela länet för att höra vad de tyckte om kulturplanen.

Det var den 17 september. Solen sken och elva unga norrbottningar från sex kommuner samlades i Luleå och skrev tillsammans ett remissvar på Norrbottens läns kulturplan. Under dagen hann de även samla in över 100 röster från andra unga i länet. Det var en intensiv dag med fantastiska resultat!

Elisabeth Lax, kulturchef i Norrbottens län, som var med redan förra året blev mycket imponerad och inspirerad av ungdomarnas insats. Remissvaret bestod av fem A4-sidor med tankar och idéer om hur kulturen i Norrbotten skulle se ut om unga fick bestämma. Det presenterades senare för kulturberedningen av ungdomarna själva och Elisabeth Lax lovar att det kommer följas upp under 2012. Deltagarna kommer även att vara med i ett länsråd som Elisabeth initierat.

Här är den fantastiska tolkningen av dagen, filmen ”K-team”, gjord av Tim Roswall:

Emilia Gedda dokumenterade också dagen. Bland annat tog hon bilden högst upp till höger på den här sidan.

Här är en kort sammanfattning av Inflytandeprojektet Unga i Kulturplanerna i Norrbotten