Östergötland

Den 27 oktober samlades nio unga i Linköping för att diskutera Östergötlands kulturpolitik när Regionförbundet Östsam och Riksteatern Östergötland bjudit in till en heldags inflytandeworkshop.
Lars Eklund, politiskt ansvarig för verksamhetsområdet Kultur och Kreativitet på Regionförbundet, hälsade välkommen på morgonen och Sira Jokkinen Lisse,  Motalas representant i K2, tog emot det som skrivits ihop under dagen.

Här är en sammanfattning av Inflytandeprojektet UiK i Östergötland.