Pilotlänen 2010

Det som har gjort den här delen av projektet möjligt är arbetet och engagemanget som de regionala riksteaterföreningarna i Skåne, Halland och Norrbotten, ställde upp med förra året genom att agera pilotlän.

Låt dig gärna inspireras av deras inflytandeprocesser och resultat som vi har samlat här under respektive län.