Resultat i Västerbotten

Synpunkter på den regionala kulturplanen utifrån övergripande och strategiska mål
I den regionala kulturplanen för Västerbottens län har man valt att jobba med ett antal övergripande eller strategiska mål gentemot barn och unga. Här är deltagarnas tips till Region Västerbotten på hur de skulle kunna uppnå dessa mål.

Möta behov av ändamålsenliga lokaler, med bland annat etablerade scener för att kunna genomföra spelningar.
– Billiga lokaler att hyra så att oetablerade ska kunna spela.
– Lätt att kunna hyra, inte massa papper att fylla i.
– Fixa bra internet så att man ska kunna göra det man vill och behöver.
– Storuman – större scener istället för flera små.
– Bra utrustade, ljud, ljus.
– Nån ansvarig för lokalen som man kan prata med.
– Uppmuntra att ungdomarna kan söka sig till studieförbunden. Visa att de finns. 

Verka för att utjämna skillnader i länet i fråga om tillgång till kultur för barn och unga – både vad gäller möjligheter till eget skapande och möjligheter att ta del av kulturupplevelser.
– Ta hit personer från olika kulturer för att visa hur något går till.
– Täck upp flera kulturer istället för att bara ta dom som är störst.
– Satsa mer på inlandet, samma kvalitet. Säga till att dom ska ha en plan.
– Börja med kurser, små arrangemang istället för att gå all in.
– Gå ut och prata med dom unga vad dom vill ha.
– Fler utbyten inom länet.
– Öppen scen, turné?
– Länsöverskridande nätverk. Facebookgrupp?

Unga arrangörer – stärka, utveckla och ge stöd till unga arrangörer och kulturarrangemang för unga.
– Enkelt att ansöka till bidrag. Bättre online.

Stärka mellankommunala och mellanregionala samarbeten.
– Ett nätverk. Facebook? Skype? Mejl?
– Utbyta idéer? Ett ”ankare” (någon som länkar ihop alla).

Stärka och utveckla forum som arbetar aktivt med integrering mellan unga och vuxna
– Varierande aktiviteter för unga och vuxna, aktiviteter där unga kan lära de vuxna och
vuxna kan lära de unga. Att det finns ett utbyte av kunskaper, att de kan mötas och ta      del av samma kultur tillsammans.
– Exempel på aktiviteter: dans och teater. Ungdomar sätter temat och de vuxna agerar, eller tvärtom, eller tillsammans.
– Vuxna ska ta unga seriöst.

Stärka och utveckla forum där kulturaktiva ungdomar kan mötas och där ungas kreativitet, idéutbyte och gränsöverskridande samarbeten står i fokus.
– Locka med något som inte finns på den plats en befinner sig på. Locka med upplevelser
och skapa en merupplevelse. ”Kulturläger” i liknande tappning som detta med
övernattning, aktiviteter och kurs/föreläsning och utbyte av kunskaper. Arvode är
lockande då kulturarbete oftast är gratis.
– Workshops, forumträffar. Tex alla dansgrupper/föreningar träffas och delar kunskaper och erfarenheter och gör en gemensam dansuppsättning.

Stärka och utveckla forum för dialog som stärker ungas delaktighet och inflytande i kulturpolitikens utformning för kulturaktiva ungdomar.
– Låg tröskel, unga ska inte vara skrämda att ta kontakt med ”högre uppsatta”. Att dessa
”högre uppsatta” måste visa sig, komma till skolor, uppmuntra Region Västerbotten att
skapa luncher eller träffar där unga får träffa politiker eller kulturpersoner inom olika
ämnen.

Insatser för att stärka delaktighet och inflytande för barn och unga.
– Kulturombud är något som kan användas mer. Ett ombud som träffar föreningar och
frågar dem hur det funkar med lokaler, utrustningar, föreningen i stort och sedan kan ta
det vidare till de som kan bestämma och förändra.
– Skapa kulturombud för olika intressanta kulturområden t ex japansk kultur.

Är det bra mål?
Det är bra mål, men känns lite luddiga. Många fina ord som inte konkret säger så mycket.

Övergripande mål vi skulle vilja lägga till:
– Uppmuntra unga att bli mer kulturaktiva.
– Ungas kulturyttringar ska finnas med i kulturplanen och räknas som likvärdiga. T ex spel, skate eller den typen av subkulturer.
– Inspirera

Tips på vad kulturverksamheter borde jobba med när det gäller barn och unga

Teater (t ex Västerbottensteaterm Giron Sami teahter, fria teatrar, amatörteatrar och Riksteatern Västerbotten samt teaterföreningarna i länet)
– Viktigast att få unga att engagera sig, vilja göra saker, bra att våga stå framför folk och
prata. Kanske genom ungdomsorganisationer som engagerar dem. En teaterworkshop
skulle vara bra för att få ungdomar att engagera sig. Äldre personer måste bli bättre på att peppa ungdomarna.
– Förnya teatern och ha en hög digital standard t.ex högre standard på teatern inom skolan, kanske att eleverna får rösta på vad de vill se.
– Många ungdomar har en negativ bild av teater, man blir ivägtvingad genom skolan för att gå och kolla. Man måste få en positivare bild på teater.
– Teater är bra för att folk ska övervinna sin scenskräck, det vore vara bra att få göra vissa teaterövningar i skolan för att lära sig att övervinna scenskräcken.
– Det behövs lokaler att träna i.

Musikteater, musik och dans (t ex Norrlandsoperan, Musikföreningar, Danscentrum i Norr)
– Ungefär samma bild som på teater, man har en dålig bild på dans, musikteater och musik. Man blir ivägtvingad att gå och se på teater, man måste tänka om och engagera  ungdomar på andra sätt.
– Uppmuntra ungdomarna att ansluta sig till studieförbund (studiecirkel osv.).
– Dans är något som kostar mycket, både att dansa och att kolla, speciellt professionellt. Vi måste få ungdomar att engagera sig och börja dansa. Ge ungdomarna ett intresse, uppmuntra. Det finns mycket ny modern dans men man får inte så mycket möjlighet att upptäcka det själv, därför behövs det folk som peppar och visar hur utbudet ser ut.
– Förnya den musiken och dansen som ungdomar man får gå och se på, istället för balett osv.

Arkiven (Folkrörelsearkivet, Företagsarkivet, Dialekt, ortsnamn och folkminnesarkivet)
– Modernisera och digitalisera – öka tillgängligheten.
– Man ska inte tvinga ungdomarna att läsa arkiven.

Museiverksamhet, kulturarv och kulturmiljövård (t ex Västerbottens museum, Skellefteå museum, Skogsmuseet, Hembygdsgårdarna)
– Så länge det är uppdaterat och up to date så blir mer ungdomar engagerade. Modernare utställningar. Men fortfarande viktigt att bevara de gamla museerna. Digitalisera.
– Få mer information innan man går in i museerna. Ofta orkar man inte läsa informationslapparna under konstverken osv. Om man inte vet så blir det lätt ointressant.
– Lyfta fram olika kulturformer på museerna. T ex nu gör vi en mangautställning.
– Arbeta mer med interaktivitet.
– Skapa ungdomsutställningar som riktar sig mot ungdomar. Och öka kommunikationen kring det. Ett bra exempel är Skellefteå museums tv-spelsutställning.

Bibliotek och litteratur (Länsbiblioteket, Folkbiblioteken, Skolbiblioteken m fl)
– Bibliotek borde göra att ”läsa en bok” till något mindre individuellt och genom t.ex   bokcirklar, café m.m. Öka delaktigheten kring att läsa böcker.
– Ha mer möten med författare (men bli bättre på att vinkla detta mot ungdomar, 0 – 35 år). – Uppmana yngre människor (alltså under 60 år) att bli, och ge möjligheter att författa böcker/poesi. Exempelvis ”lottar” Skellefteå kommun ut sitt andra företag, vilket är bra, men man borde även ge möjligheten att få stipendium ett år för att kunna fokusera på att skriva litterära verk.
– Nanowrimo (nanowritingmonth) är en rörelse som borde uppmanas via biblioteken. Det innebär att man under en månad skriver en kort berättelse varje dag för att i slutändan ha skrivit 10 000 ord.

Bild och form ( t ex konstkonsulenten, Museum Anna Nordlander, Ricklundgården, Bildmuseet, Konstföreningarna, konstresurscentrum i Västerbotten
– Öka delaktigheten för gemene medborgare. Göra det lättare att kunna starta med att måla. Ge möjligheten att kunna utöva graffiti. T.ex man borde uppmärksamma lokala konstnärer (och därigenom hitta/få igång nya konstnärer).
– Ge möjligheten att kunna utöva konst genom prova-på-verksamhet.
– Se till att det finns öppna ytor för gemene medborgare att t.ex måla.
– Nybörjarverksamhet som fungerar genom att man målar en specifik tavla genom en workshop för att lära sig tekniker för att kunna måla senare på egen hand.
– I skolan får man väldigt lite tid till att utöva det egna målandet. Kursplanen borde fokusera mer på eget konstutövande. Mer individuellt kulturutövande – bredare än bild och form.
– Låta graffitikonstnärer smycka staden. Alltså måla tråkiga betongytor som behöver färg. Gör det lättare att få tillstånd att måla graffitikonst på vissa allmänna ytor. Alla kommuner måste ha minst en laglig graffitivägg.

Film och rörlig bild (Film i Västerbotten, Mediacenter)
– Få unga att prova på filmskapande i alla led. Fixa även bra platser att visa upp filmerna.
– Mycket material behövs så man måste kunna börja genom att prova på.
– Webbplats där alla amatörfilmer visas upp.

Hemslöjd (Hemslöjdsföreningen m fl)
– Ta hjälp av människor som är duktiga och samarbeta med skolorna för att lära ut hantverken.
– Gör det lättare att lyfta fram lokala förmågor. Vad har vi som är säreget för Västerbotten?
– Samarbeta mellan inland och kust (DETTA GÄLLER ALLA PUNKTER).
– Mer festivaler/mötesplatser för att kunna visa upp litteratur, film, slöjd, konst m.m.