Tierps kulturcaféresultat

Frågor och svar från Tierps kulturcafé den 14 november 2011

Om ni skulle skriva en egen kulturplan, vilka områden skulle ni satsa mest på?  Varför? Och på vilket sätt?

Grupp 1 – Musik och film
För att majoriteten är mest intresserad av de två ämnena, för att få så stor grupp som möjligt nöjda och även för att locka mer folk till kommunen.
Mer reklam, besöka olika skolor och arbeten. göra kulturen till en del av vardagen. Mer gratis föreställningar.

Grupp 2 – Att folk kan framföra nån sorts kultur och satsa mer på ungdomarna, få vara med att påverka samhället mer.
För att det skulle vara roligt för alla.
Mer ungdomsgårdar med uppträdanden, bättre ekonomi.

Grupp 3 – Film och teater
Det finns så mycket bild och musik så det skulle vara roligt med mer film o teater.
Mer reklam så alla blir informerade, ett brett utbud, man kan sätta upp vid tåg och bussar, kanske även facebook, och glasa in affischerna i glas så ingen kan ta ner dem. Man ska ta fram mer unga författare.

Grupp 4 – Teater, lan, musik och dans
För att det är för lite av det, för att man ska satsa mer på vad ungdomar vill göra.
Informera mer, sänka priserna på olika tillställningar tex bio. Lägga in studentrabatt, mer utbud i kommunen.

De som jobbar inom landstinget med kultur upplever att det 
är svårt att engagera ungdomar i kulturpolitiken. Varför tror ni att
 det är så?

De vet inte vad ungdomar håller på med och vad ungdomar anser är kultur.
Det informeras för lite om hur ungdomar kan påverka det som sker kulturellt i samhället.
Det händer för lite så ungdomar orkar inte bry sig.
Landstinget ser inte vissa saker som ex. dataspel som en kultur.
Ungdomar känner vissa gånger som om det inte påverkar dem. De gör hellre saker som är roliga för stunden. De kallas ofta för lata.
Ungdomar är generellt ointresserade för politik, vad det än gäller. Det verkar tråkigt.
De måste sätta sig in i ungdomarnas tankesätt och försöka förstå hur de tänker.
Generationsskillnaden är för stor.

Ge politikerna tips på hur de ska göra för att fler unga ska engagera sig!

•  Informera ungdomar mer om hur de kan påverka kulturellt.

•  Ta reda på vad ungdomar egentligen anser är kultur och sedan utgå     från det.

•  Göra kulturen mer lättillgänglig, så man slipper åka långt för att
t.ex. gå på teater.

•  Göra kultur till en del av vardagen, för att få med ungdomarna att       resonera från början. Börja när de är små.

•  Få fler ungdomar att göra det de tycker om på fler ställen, som ex.     öppen scen m.m.

•  Gör fler större aktiviteter för ungdomar som ex. lan. Då gäller det       att någon erfaren och engagerad tar tag i den.

•  Ta upp frågor (i politiken) som intresserar ungdomar, som t.ex.           påverkar ungdomarnas vardag.

•  Informera om vad som redan görs från kommun och landsting.

Hur vill ni vara med och påverka kulturlivet?
Vill ni utöva själva, arrangera, vara publik, delta i kulturpolitiken eller annat?

Utöva musik, arrangera konserter, göra film, måla, rita, göra utställningar, skejta, spela spel. Enkla vägar till delaktighet. Inte för komplicerat som får en att tröttna.

Uppleva musik, vara publik, titta på konst av olika slag, träffa professionella människor som musiker, författare, konstnärer osv.

Ge tips på hur man ska göra för att fler ungdomar ska engagera sig!

Lyssna på idéer av ungdomar, informera ungdomar och få dem att      lyssna. Såhär når ni oss: Internet, facebook, mail, telefon.

•  Lätttillgänglighet, kultur i närheten och enkla grejer utan                     jättemycket arbete.

Billiga möjligheter, kommunbidrag, billiga erbjudanden som lockar    ex videos på youtube, fb, Internet, gratis konserter och filmupp-          spelningar för att locka publik.
Först gratis visa resultat då alla kan gå och sen får man själv skaffa    sig en uppfattning om det är bra eller inte.

Mycket aktiv verksamhet, mycket bra reklam

Olika genrer, teman/variation, visa alla sorters kultur för att visa      valmöjlighet

•  Lyssna på ungdomar, uppvärdera ungdomskulturen.

Hur vill ni att länets kulturliv ska se ut?

Kultur med kvalité men även billig kultur, allt är ganska dyrt. Mer evenemang och inte så utspritt över hela året. Mer gatumusikanter. Mer variation.

Vidgat, ju fler idéer som uppkommer ju fler grejer kan det komma ut i kulturlivet. Mer gatumusikanter som inte kräver pengar. Mer annonsering för mindre grejer, även större. Gatumusikantfest.

Blandat eftersom det är ett mångkultursamhälle. Brett, alla ska få ut så mycket som möjligt av det dom tycker om. Mer ”Gävlebockar” (betonggetter). Mer kännedom om den offentliga konsten. Färre koner som bara syns ovanifrån när man flyger. Fler rondellkonster. Mer gatukonst på vissa ställen (man måste be om lov och komma med en skiss innan man får ett ja) och anlita ungdomar till det.

Spännande, flödande. Mer variation. Kultur ska vara för alla åldrar.

Vad är bra respektive dåligt idag?

Bra: Grand i Uppsala, Kulturnatten, UKK, Gitarr festivalen, UKM, Öppen scen, Gatukonst, Musik direkt, konserter

Dåligt: För lite ställen för amatörer och nya människor. För lite information. Ful skylt på Möblen. Konerna. Dom som sitter och spelar utanför affärer och stör.