Uppgift inför Dalarnas remissvar i Falun

Dagen innan fick alla deltagare ett mail med en fråga som de skulle samla in svar på bland sina jämnåriga kompisar.  När de kom till Dalarnas museum redovisade de alla svar de fått in genom att föra in dem på stora pappersark på väggen. Senare under dagen gick vi igenom svaren.

Skulle du gå på fler kulturevent i Dalarna om det var gratis att åka buss dit?
Ja  – 48
Nej – 18

Vad är viktigast för att det unga kulturlivet i Dalarna ska utvecklas?
Kulturskolor  –  20 pers.
Fritidsgårdar – 19 pers.
Festivaler – 20 pers.

Vad är viktigast?
Att uppleva kultur – 30 pers.
Att skapa kultur – 11 pers.
Att få bestämma vilken kultur det ska satsas på – 5 pers.