Västerbotten

Region Västerbotten arrangerade den 29 oktober 2014 en träff i Storuman där deltagarna var mellan 16 och 26 år för att de ville ha unga människors perspektiv på kultur inför arbetet med att ta fram en ny regional kulturplan för Västerbottens län. Läs mer om Västerbottens kulturplan på www.regionvasterbotten.se/kultur/kulturplan

Här kan du se en film från dagen!

I samband med träffen anordnades även en konferens för personer som arbetar med, eller vill arbeta med, Skapande Skola-projekt. Temat var barn och ungas rätt till kultur.

Dagen påbörjades och avslutades med deltagarna från de olika programmen.

De yngre deltagarnas synpunkter på Västerbottens läns regionala kulturplan hittar du här!

 

Har du frågor hör av dig till – linn.edlund@regionvasterbotten.se, 070 54 65 793