Västernorrland

Lita på oss!

Det var ett av budskapen när Landstinget Västernorrland och Riksteatern Västernorrland in till Inflytandeworkshop i Härnösand. Då träffades 14 unga, 15-25, år på Sambiblioteket för att under sex timmar diskutera hur kulturen i Västernorrland ska vara för att unga ska tycka att det är bra och inspirerande.

Dagens  avslutades med överlämning av deltagarnas åsikter till Sverker Ågren, ordförande i Regionala nämnden i Landstinget.

Läs gärna mer om dagen här:
Inflytandeprojektet Unga i Kulturplanerna i Västernorrland