Västernorrlands kulturcafé

I den här delen av workshopen deltog tretton ungdomar som delades upp i tre grupper. Frågorna som togs upp var fördelade på tre bord. Varje grupp fick tio minuters diskussion vid varje bord och det som kom fram skrevs ner av en gruppmedlem. När alla grupper diskuterat alla frågor lästes svaren upp i den stora gruppen. Svaren diskuterades, fylldes på med åsikter och godkändes slutligen för överlämning till beslutsfattande politiker.

Gör en analys på hur ungt inflytande på kultur fungerar idag d v s ungas rätt att påverka vilken kultur ni får tillgång till att utöva, arrangera, se på o s v.

Styrkor (hos unga) Svagheter (hos unga)
Styrkan hos ungdomar är att vi vill mycket.VET vad vi villMånga olika åsikterNyfikna

Brinnande intresse

Vi vill lära oss mycket

 

 

Dåliga på att kommuniceraLata/ skoltröttaTrångsyntaInga pengar

Tar inte plats

Dåliga på att göra sig hörda

Dåliga på att ta ansvar och skyller gärna på andra. (Vi kan inte vänta oss att politikerna ska gå hela vägen. Vi måste mötas.)

Möjligheter (från äldre) Hot (från äldre)
Dom har möjlighet att påverka och presentera det vi ungdomar inte kan presentera.Dom ska lyssna på vad vi sägerOm man vill starta ett t.ex. band måste det finnas rep-lokaler. De äldre har de resurserna.Äldres erfarenhet är bra

Politikerna måste räcka ut handen.

Vissa är fast vid det dom säger och dom har förutfattade meningar.TrångsyntaFast i det gamla och ser inte nya möjligheter.Det pratas inte om kultur på t ex partiledardebatten. Fel på samhället som inte värderar kultur och bara mäter vinst i pengar.

Ofta korta grejer – ingen långsiktighet.

Utifrån ovanstående – ge minst fem konkreta tips hur ett bra ungt inflytande kan fungera och fem konkreta tips på vilka förändringar som måste genomföras för att det ska bli bättre.

 1. Möten – unga måste få tillfälle att snacka
 2. Vuxna måste bjuda in unga till prattillfällen som idag
 3. Om unga inte kan nå fram till politiker ska vuxna hjälpa till
 4. Unga ska visa väldigt mycket engagemang och samarbetsvilja

FÖRÄNDRINGAR- vuxna måste släppa loss, mer soft, bli mer ödmjuka. Lita på oss!

Utifrån svaren ni fått in idag och det ni själva tycker – vad tycker ungdomar i Västernorrland verkligen borde vara med i kulturplanen?

 1. Musik
 2. Teater
 3. Dans
 4. Film

• Musik på större utrymmen utanför konsertlokal, ex. parker.
• Fler replokaler.
• Sluta skära ner på viktiga institutioner som för samman ungdomar och vuxna i musikens område.
• Spontana tillställningar för musik och bildutställning (kanske pröva med utträde), inte minst för yngre.
• Författarträff för yngre och inte glömma bort kreativt skrivande som en kulturform.
• Delaktighet för ungdomar i bestämmelser och verksamheter inom kultur.
• Workshops innehållande det mesta man kan tänka sig.
• Fler anställda inom hela kulturarbetet.
• Satsa på det kontroversiella, eller det som inte är inne. Då får man perspektiv, inblickar. Det kan hjälpa till att skingra och dämpa grupptryck och öppna upp nya vägar för ungdomar, inte minst.
• Kultur behöver resurser. Kulturarbeten som skådespelare, musiker, målare t.ex. är lika mycket yrke som vilket annat jobb som helst, en verksamhet som bör vara professionell till större utsträckning, ett företag. Man skär just nu hela tiden ner på professionell teater t.ex.
• Idrottskulturen dominerar för mycket nu när det gäller resurser, bidrag och plats att vara, till skillnad från andra estetiska kulturaktiviteter. Inspelningsmöjligheter för musiker t.ex. finns inte om man jämför med träningsplaner för fotbollsspelare.

Ge fem tips på vad som bör göras för att unga ska uppleva, arrangera och skapa mer kultur i hela Västernorrland.

 • Ta reda på vad ungdomarna vill göra.
 • Knyt kontakter med politikerna i kommunen.
 • Skapa flera arrangemang som UKM.
 • Skaffa bidrag t.ex. från olika företag.
 • Skaffa facebook så man kan ta kontakt.
 • Våga ta ställning till vad man vill.
 • Tillgängliga lokaler till olika saker.
 • Mer PR.
 • Mer engagerade kunniga anställda vuxna.
 • Mer världskultur för att ge inspiration till unga.
 • Lokaler.
 • Tillit.
 • Möjlighet.
 • Pengar.
 • Samverkan.
 • Förbättra transporter så att man kan ta sig till arrangemang på andra ställen än i sin egen kommun.

Om det skulle tillsättas en person i länet som bara skulle arbeta med barn och ungas kultur – vilka arbetsuppgifter är viktigast?

 • Estetiska uttryck
 • Platser där unga kan träffas och hänga. T.ex. ungdomsgårdar, musikcaféer.  Workshops i olika kulturutryck. Där man kan ha spelningar. Kulturgårdar. Det kan minska segregering.
 • Mer möjligheter för stipendier för ungas talanger.
 • Föreläsningar om olika jobb man kan få med sina talanger.
 • En kunnig person som kan hjälpa till att ”producera” genomföra.
 • Föra dialog så att unga och vuxna kan mötas. Få bort fördomarna. Motverka ålderssegregationen.
 • Se till så att pengar används rätt.
 • Följa upp verksamheten på riktigt. Och inte bara säga att man ska göra det. 

Slutsatser från deltagarna om det som är viktigast att satsa på

– Satsa lika mycket på kultur som på idrott
– Ungt inflytande
– Ta reda på vad unga vill göra
– Barn- och ungkultursamordnare med Stipendier och Arrangörs- och   produktionsstöd – förenkla och informera om hur man får pengar.
– Kulturgårdar med workshops där man får prova på nya kulturer – göra själv,   arrangera mm
– Replokaler